Witajcie w grupie I - Żabki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Malwina Szostek – nauczyciel kontraktowy
Małgorzata Getka – nauczyciel dyplomowany
Woźna oddziałowa – Marzena Paciorek

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze na miesiąc maj.

Tydzień I. Majowe święta


 • usprawnianie motoryki małej i percepcji wzrokowej, wdrażanie do kulturalnego zachowania się wobec innych osób, nawiązywanie relacji rówieśniczych, zachęcanie do uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie postawy patriotycznej, utrwalanie przekonania, że Polska to nasz dom
 • poznanie symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonemowego, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • zapoznanie z mapą Polski oraz symbolami i herbami miast, ćwiczenie aparatu mowy, rozwijanie sprawności fizycznej i wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych, ćwiczenie logicznego myślenia, umiejętności odwzorowywania i kodowania
 • zapoznanie ze strojami ludowymi z różnych regionów Polski oraz z gwarą/dialektami, tańczenie tańca ludowego, słuchanie utworów ludowych
 • utrwalanie wiadomości na temat symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej, wprowadzenie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych państw członkowskich, rozwijanie wielu zmysłów, budowanie wypowiedzi.

Tydzień II. Kto nam pomoże?


 • zapoznawanie się ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku, podawanie nazw stanów emocjonalnych, uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat, zapoznanie z pracą straży pożarnej, rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzanie wiedzy na temat sposobów wzywania pomocy w sytuacjach, które tego wymagają, zapoznanie z pracą policjanta oraz zasadami panującymi na drodze, rozwijanie aparatu mowy, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaków, ćwiczenie, jak zadzwonić po straż pożarną w nagłym wypadku, wykonywanie prostych operacji na zbiorach, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania, zachęcanie do zabaw ruchowych i naśladowczych
 • zapoznanie z pracą lekarza, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję wzrokowo-słuchową, zapoznanie ze zdrowym stylem życia, rozwijanie sprawności fizycznej, przypomnienie piosenki, zachęcanie do podejmowania wyzwań kulinarnych
 • utrwalanie numerów alarmowych, kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach, uwrażliwianie zmysłu dotyku przez zabawy techniczne i plastyczne, w tym z wykorzystaniem materiału naturalnego, podsumowanie wiedzy

Tydzień III. Od pomysłu, aż po dach


 • uważne słuchanie N., uświadamianie roli współpracy w osiągnięciu celu, zachęcanie do współpracy podczas zabaw, rozwijanie tężyzny fizycznej, integrowanie grupy
 • wprowadzenie litery „h”, „H”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, umiejętności grafomotorycznych, uważne słuchanie, rozpoznawanie liter, którymi dzieci są zainteresowane na skutek zabawy, rozwijanie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z konstrukcjami wykonywanymi przez zwierzęta, liczenie i tworzenie zbiorów, klasyfikowanie według danej cechy, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych, plastyczno-techniczno-sensorycznych, ćwiczenie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie wyobraźni ruchowej i dźwiękowej, poczucia rytmu w muzyce, utrwalanie stosunków przestrzennych oraz cech wielkościowych, wyrażanie radości z zabaw plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych
 • rozwijanie wielu zmysłów, utrwalanie zdobytej wiedzy, ćwiczenie sprawności motorycznej, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie wyobraźni

Tydzień IV. Jak Powstaje


 • zapoznanie z różnymi zawodami i przedmiotami potrzebnymi do ich wykonywania, uświadomienie, że ludzie dorośli zarabiają pieniądze przez pracę, uświadomienie możliwości oszczędzania pieniędzy, pobudzanie zainteresowania literami, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie etapów powstawania ubrań bawełnianych i rozwoju rośliny, z jakiej są wykonane, zapoznanie z różnego rodzaju materiałami i przyborami krawcowej, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, zapoznanie z etapami produkcji przetworów mlecznych, wdrażanie do prawidłowych nawyków żywieniowych, utrwalanie umiejętności matematycznych (liczenia, dodawania, odejmowania na konkretach, odwzorowywania), zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych, kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności śpiewania, poszerzenie wiedzy na temat instrumentów muzycznych, budzenie poczucia przynależności do grupy
 • poszerzenie wiedzy na temat sposobu powstawania ciasta oraz produktów z ciasta (pieczywo, makarony itp.), zapoznanie z zawodem piekarza, rozwijanie motoryki małej, stymulowanie wielu zmysłów, doskonalenie umiejętności współpracy, poznanie powiedzenia „masz babo placek”, utrwalenie wiedzy

Tydzień V. Święto Rodziny


 • uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, utrwalanie miłych słów, których należy używać w rozmowach z bliskimi osobami, rozpoznawanie uczuć, rozwijanie percepcji wzrokowej i kreatywności, ćwiczenie motoryki małej, rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie aparatu mowy, uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat, uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, w tym rodzeństwo, wspomaganie rozwoju społecznego, poszerzanie słownika czynnego o pojęcie „drzewo genealogiczne”, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • liczenie, dodawanie, odejmowanie, uświadomienie, że członkiem rodziny może być także zwierzę, układanie przedmiotów zgodnie ze wzorem, wyrażanie radości z udziału w zabawach ruchowych
 • poznanie nowej piosenki, granie rytmicznie na wybranym instrumencie, integracja grupy, uświadomienie roli rodziców w życiu dzieci, przygotowywanie upominków dla najbliższych, klasyfikowanie, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • rozwijanie zdolności manualnych, poznawanie świata różnymi zmysłami, wzbogacanie słownika czynnego, podkreślanie wartości, jaką jest rodzina, wyrażanie radości z własnoręcznego przygotowywania upominków dla najbliższych, podsumowanie zdobytej wiedzy

„Wiosna, wiosenka”

 1. 1. Wiosna, wiosenka, w mym sercu piosenka,
  Przychodzi po zimie, ożywia świat.
  Świeżym powiewem, słońca iskrzeniem,
  Obudź się, Ziemio, pora już wstać!
  Ref. Wiosna, wiosna, tak piękna, radosna,
  Słoneczna, pachnąca, przyrodą kwitnąca.
  Wiosna, wiosna, tak piękna, radosna,
  To takie proste, śpiewaj i tańcz!

  2. Gdy deszczyk zaskoczy, otwórz swe oczy,
  Tęczą na niebie namaluj szlak.
  Ptak wracają, głośno śpiewają,
  Obudź się, Ziemio, pora już wstać!
  Ref. Wiosna, wiosna, tak piękna, radosna,
  Słoneczna, pachnąca, przyrodą kwitnąca.
  Wiosna, wiosna, tak piękna, radosna,
  To takie proste, śpiewaj i tańcz! / 2 razy refren

  3. Raz, dwa, trzy, zielono mi!
  Cztery, pięć, sześć, tak pięknie tu jest!
  Siedem i osiem, raduj się widokiem,
  Wiosna wreszcie zagościła, to radosna dla nas chwila!
  Ref. Wiosna, wiosna, tak piękna, radosna,
  Słoneczna, pachnąca, przyrodą kwitnąca.
  Wiosna, wiosna, tak piękna, radosna,
  To takie proste, śpiewaj i tańcz! / 2 razy refren
  Mamy już wiosnę…

Na początku października obchodzony był
"Dzień AFAZJI "
Z tej okazji dzieci z grupy "Żabki" przygotowały piosenkę
"Afazja nie jest straszna"

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka 2021

Dzień AFAZJI

Na początku października obchodzony był „Dzień AFAZJI”.  Z tej okazji dzieci z grupy „Żabki” przygotowały piosenkę „Afazja nie jest straszna”

Jasełka 2020

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content