Witajcie w grupie III - Żabki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Magdalena Puciłowska – nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel wspomagający mgr Natalia Konkol – nauczyciel kontraktowy
mgr Malwina Szostek – nauczyciel stażysta
Woźna oddziałowa – Marzena Paciorek

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj

Cele ogólne:


 • wprowadzenie pojęć: radość, kultura;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:


 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 15, 16;
 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15, 16;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Temat tygodnia: Wiosna na łące.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):


 • zapoznanie z cyklem rozwojowym żab,
 • zachęcanie do poruszania się.
 • poznawanie życia pszczół i mrówek,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla,
 • rozwijanie umiejętności współpracy.
 • kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej,
 • kształtowanie poczucia rytmu.
 • zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat tygodnia: Nowinki z wiejskiego podwórka.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):


 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku,
 • utrwalanie nazw kolorów,
 • rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci,
 • kształtowanie poczucia rytmu i muzykalności.
 • określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka,
 • podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się.
 • poznawanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu.

Temat tygodnia: Zwierzęta z dżungli i sawanny.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):


 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów o prostej budowie fonetycznej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu,
 • utrwalanie nazw wybranych zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wyglądu lwa,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie spostrzegania: słuchowego, wzrokowego,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym – żyrafą,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat tygodnia: Nasi kochani rodzice.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):


 • stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców,
 • rozwijanie myślenia.
 • wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • prezentowanie własnych możliwości.

Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!

Uczyliście mnie chodzić uczyliście mnie mówić
Jak się zachowywać
Jak zwracać się do ludzi
Ja mogę na Was liczyć
Wiem że mi pomożecie
Najlepszych mam rodziców
Na całym wielkim świecie

Dziękuje mamo dziękuje tato
Za każdą zimę za każde lato
Dziękuje mamo dziękuje tato
Za to że macie dla mnie czas
Bardzo kocham Was
Bardzo kocham Was

A najpiękniejsze chwilę
Są kiedy mnie tulicie
Dajecie mi buziaki
Idziemy tak przez życie
Co mogę dla Was zrobić
Jak mogę się odwdzięczyć
Jesteście w moim sercu
Będziecie w mej pamięci

Dziękuje mamo dziękuje tato
Za każdą zimę za każde lato
Dziękuje mamo dziękuje tato
Za to że macie dla mnie czas
Bardzo kocham Was
Bardzo kocham Was

Dziękuje mamo dziękuje tato
Za każdą zimę za każde lato
Dziękuje mamo dziękuje tato
Za to że macie dla mnie czas
Bardzo kocham Was

Na początku października obchodzony był
"Dzień AFAZJI "
Z tej okazji dzieci z grupy "Żabki" przygotowały piosenkę
"Afazja nie jest straszna"

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka 2021

Dzień AFAZJI

Na początku października obchodzony był „Dzień AFAZJI”.  Z tej okazji dzieci z grupy „Żabki” przygotowały piosenkę „Afazja nie jest straszna”

Jasełka 2020

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content