Ramowy rozkład dnia

 

6.00 – 7.00 Schodzenie się dzieci 
7.00 – 8.00 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci wyzwalające ich aktywność
8.00 – 8.45
Zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela. Wspólne przygotowanie pomocy do zajęć. Zajęcia indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci.
8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny.
9.00 – 9.30 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne po posiłku.
9.30 – 10.30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg. planu miesięcznego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw.
Stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działalność plastyczno-techniczna i konstrukcyjna.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową. Zajęcia umuzykalniające i rytmika.
10.30 – 11.00 Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze. 
11.00 – 11.45
Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, placu sensorycznym,  spacery. Działania dowolne dzieci, zabawy ruchowe.
11.45 – 12.00 Zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
12.00 – 12.30 Obiad.
12.30 – 13.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne po posiłku. Przygotowanie do leżakowania.
13.00 – 14.30 Leżakowanie –odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek czytanych, muzyki relaksacyjno-wyciszającej.
14.30 – 15.00
Zabiegi higieniczne po leżakowaniu, wdrażanie do samodzielnego ubierania się .Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku.
15.00 – 15.20 Podwieczorek.
15.20 – 17.00
Zabawy wspomagane przez nauczyciela, zabawy spontaniczne w ulubionych kącikach zainteresowań lub zabawy na powietrzu. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Prace o charakterze wyrównawczym. Kontakty indywidualne z rodzicami. Układanie zabawek, porządkowanie sali.
17.00 – 18.30 Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami. Rozchodzenie się dzieci.
 

 

 
 

6.00 – 8.30Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne, spontaniczne.
7.00 – 8.50Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi, zabawy muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.
8.50 – 9.00Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.
9.00 – 9.30Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej POSTAWY. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
9.30 – 11.00Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg.planów miesięcznych. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz motorykę. Zajęcia umuzykalniające. Zajęcia z języka angielskiego oraz religia.
11.00 – 11.50
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
11.50 – 12.00Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.
12.00 – 12.30Obiad. Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania porządku.
12.30 – 13.00Odpoczynek – relaks poobiedni, słuchanie bajek, muzyki o charakterze relaksacyjnycm.
13.00 – 14.45Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Zajęcia o charakterze edukacyjno – wyrównawczym.
14.45 – 15.15Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.
15.15 – 18.30Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań lub na powietrzu. Prace o charakterze wyrównawczym, stymulującym i obserwującym. Porządkowanie zabawek, sprzątanie sali. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content