Godło Polski
1
2
wiosna-grupa-3
wiosna-grupa-4
5
6
wiosna-grupa-7
wiosna-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Strona główna

Szanowni Państwo, z radością zawiadamiam, że decyzją głównego zarządu ZNP strajk nauczycieli zostaje zawieszony od soboty tj. 27.04.2019 r. W związku z tym Przedszkole nr 2 wznawia planowy tok pracy od poniedziałku 29.04.2019 r. To dobra wiadomość dla każdej ze stron.
PS. Życie przedszkola bez dzieci nie ma sensu :-)
 
Z poważaniem,
Dyrektor Przedszkola nr 2
Magdalena Jarzębska-KopkaSzanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie.
 
...........................................................................
 
 
Akcja strajkowa trwa.Z uwagi na to, że kolejna osoba z personelu pedagogicznego zawiesiła strajk mamy możliwość od
24.04.2019 r. zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla 2 grup całodziennych (w godzinach od 7.00 do 17.00.Proszę o zgłoszenie telefoniczne pod nr 735-039-559.
Liczy się kolejność zgłoszeń. 
O zaistniałych zmianach będę Państwa na bieżąco informować.
 
Z poważaniem,
Dyrektor Przedszkola nr 2
Magdalena Jarzębska-Kopka 
...........................................................................
 
 
Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie.
Akcja strajkowa trwa. Z uwagi na to, że kolejna osoba z personelu pedagogicznego zawiesiła strajk mamy możliwość od 23.04.2019 r. zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla 2 grup:
- 1 grupa całodzienna (w godzinach 7.00  - 17.00)
- 2 grupa 5 godzinna (w godzinach 8.00-13.00)
Proszę o zgłoszenie telefoniczne pod nr 735-039-559 od rodziców najbardziej potrzebujących pomocy dziś do godz. 17.00. Liczy się kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc!
O zaistniałych sytuacjach będę Państwa na bieżąco informować.
 
Z poważaniem,
Dyrektor Przedszkola nr 2
Magdalena Jarzębska-Kopka
 
...........................................................................
 
 
Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie.
Akcja strajkowa trwa. Z uwagi na to, że dwie osoby z personelu pedagogicznego zawiesiły strajk, od jutra tj. 18.04.2019 r pojawiła się możliwość zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla grupy 25 dzieci. 
Proszę o zgłoszenie telefoniczne pod nr 735-039-559 od rodziców najbardziej potrzebujących pomocy dziś do godz. 17.00. Liczy się kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc!
Zajęcia będą odbywały się w godz. 7.00-17.00.
O zaistniałych sytuacjach będę Państwa na bieżąco informować.
 
Z poważaniem,
Dyrektor Przedszkola nr 2
Magdalena Jarzębska-Kopka 
...........................................................................
 
 
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dn. 12.04.2019 r. o godz. 15:00 zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których Gmina Radzymin jest organem prowadzącym.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są dostępne w placówkach oraz po zalogowaniu się do  systemu NABO (https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/).

Przypominamy, że od dn. 12.04.2019r. do dn.24.04.2019r. do godz. 16:00 należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Dokumenty można składać w sekretariacie w godz. 8:00 - 16:00.

...........................................................................
 
Szanowni Państwo, strajk trwa. Nadal 100 % personelu pedagogicznego nie przystąpiło do pracy. Związek zawodowy ZNP nie podaje terminu zakończenia akcji strajkowej. W związku z tym nie mogę zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków opieki dla Państwa dzieci. Pozostaje czekać. Dziękuję za solidarność, cierpliwość i wyrozumiałość z Państwa strony. Dziękuję również za słowa wsparcia w tym trudnym dla każdej ze stron czasie.
 
O wszelkich zmianach będę Państwa na bieżąco informować.
 
Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Przedszkola nr 2 w Radzyminie
Magdalena Jarzębska-Kopka

...........................................................................

Szanowni Państwo


W związku z protestem nauczycieli informuję, że w przedszkolu odbyło się referendum strajkowe, w którym 100% uprawnionych do głosowania pracowników opowiedziało się za strajkiem od dnia 8 kwietnia 2019 r.

Konsekwencją przystąpienia nauczycieli  do akcji strajkowej będzie brak możliwości organizacji zajęć szkolnych i opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznych w czasie strajku. W związku z powyższym dyrektor nie ma możliwości zapewnienia opieki dzieciom. Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.  Sytuacja jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce. O rozwoju sytuacji będą Państwo na bieżąco informowani przez stronę internetową przedszkola oraz system komunikowania się 4-parents.
 
Przypominam, że okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu nie przewidzianego zamknięcia przedszkola jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. 

Zdajemy sobie sprawę, że protest może wiązać się z trudnościami dla rodziców związanymi z zapewnieniem opieki w czasie strajku. Prosimy jednak o wyrozumiałość. Sytuacja jest trudna dla każdej ze stron.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z prawem Dyrektor przedszkola nie może wcześniej zbierać żadnych deklaracji od nauczycieli, czy przystąpią do strajku czy nie. Informację o liście Dyrektor otrzymuję dopiero w chwili rozpoczęcia  strajku i lista ta może ulegać zmianie w każdym dniu. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ zaistniała sytuacja uniemożliwia  wcześniejsze poinformowanie Państwa, co do organizacji pracy w poszczególnych dniach.

Z poważaniem
Magdalena Jarzębska-Kopka

 

opis dokumentu

typ

data

 

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

pdf

03-04-2019

[ Pobierz ]
278 kB

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8

pdf

03-04-2019

[ Pobierz ]
739 kB

 

Komunikat:

Informujemy Państwa, że zmieniła się domena strony internetowej Przedszkola nr 2.

Nowy adres: https://przedszkole2.radzymin.pl/

 

...........................................................................

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Radzymin


Burmistrz Radzymina informuje o kryteriach, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin w roku szkolnym 2019/2020 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Kryteria rekrutacji określa uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie:

  • Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. Listę przedszkoli można sprawdzić w wykazie.


Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Burmistrza:

  • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Zarządzenie nr 0050.20.2019 Burmistrza Radzymina z dnia 24 stycznia 2019 r.


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych przez portal https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/

 

...........................................................................

UWAGA!


Szanowni Państwo,
 informujemy, że od 01.01.2019 roku zostały zmienione numery kont bankowych opłat należy dokonywać na poniższe nowe konta:
1.  za wyżywienie: 92 2490 0005 0000 4600 4857 4527
2.  za pobyt dziecka w przedszkolu: 26 2490 0005 0000 4600 4617 2831

W systemie 4parents.pl zostały wprowadzone nowe numery kont.

 


...........................................................................

 

Od września 2018 r., we wszystkich placówkach oświatowych w Gminie Radzymin, zostaje uruchomiona platforma 4parents.

 

Dzięki niej będą mieli Państwo m.in.:

  • stały podgląd swojego konta rozliczeniowego,
  • możliwość płatności on-line zarówno za wyżywienie jak i pobyt,
  • możliwość zgłaszania nieobecności dziecka przez aplikację,
  • otrzymywanie informacji dotyczących szkoły/przedszkola,
  • powiadomienia o odebraniu dziecka przez osobę upoważnioną
    (w przedszkolach).

 

Aby móc korzystać z platformy, należy podać w placówce adres e-mail, na który otrzymają Państwo link aktywacyjny do systemu.

 

Od roku szkolnego 2018/2019 wycofana zostaje możliwość płatności gotówką
w sekretariatach.

 

Opłaty należy wnosić przez aplikację 4parents lub przelewem na poniższe rachunki bankowe:

Wyżywienie: 92 2490 0005 0000 4600 4857 4527

Pobyt: 26 2490 0005 0000 4600 4617 2831

 

Zachęcamy do pobierania aplikacji 4parents lub korzystania z przeglądarki internetowej –  przedszkole2radzymin.4parents.pl.

...........................................................................

Wyprawka Przedszkolaka

...........................................................................

 

...........................................................................

Warto przeczytać!

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący tematyki zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą.

...........................................................................

UWAGA

Rodzice/Opiekunowie dzieci, które odeszły z przedszkola. Zwrot za żywienie za usprawiedliwione nieobecności dziecka,  i dodatkowe świadczenia za miesiąc czerwiec oraz za dyżur wakacyjny można uzyskać tylko wypełniając i składając w sekretariacie druk ,,Podanie” – do pobrania
Kwota zwrotu nadpłaty nastąpi przelewem na wskazany nr konta.

 

...........................................................................

OGŁOSZENIE

     Miło nam Państwa poinformować, że w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie opłata za pobyt dziecka, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w publicznej placówce wychowania przedszkolnego .
  Ma to związek z tym, że już od tego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przyszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html

 

...........................................................................

 

*Przedszkole nr 2 informuje , że wszelkie zamieszczanie treści są chronione przepisami prawa autorskiego i w związku z tym kopiowanie i powielanie ich jest zabronione!

...........................................................................

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.