Witajcie w grupie VIII - Sówki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Emilia Tyska – nauczyciel kontraktowy
Anna Białkowska – nauczyciel dyplomowany
Monika Portacha – woźna oddziałowa

Założenia dydaktyczno- wychowawcze na maj:

Tematy kompleksowe:


 1. Nowinki z wiejskiego podwórka
 2. Wiosna na łące
 3. Poznajemy różne zawody
 4. Nasi kochani rodzice

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:


 1. Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku, utrwalenie nazw kolorów, rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi, rozwijanie sprawności fizycznej, zapoznanie z rodzinami zwierząt, nazywanie rodziców i dzieci, kształtowanie poczucia rytmu i muzykalności, określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka, podkreślanie wartości zdrowego odżywiania, rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10.
 2. Zapoznanie z cyklem rozwojowym żaby, zachęcanie do poruszania się,, poznawanie życia pszczół i mrówek, rozwijanie sprawności fizycznej, zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla, rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej, kształtowanie poczucia rytmu, zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku, rozwijanie sprawności fizycznej.
 3. Przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi, zapoznanie z pracą krawcowej, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie poczucia rytmu, zapoznanie z etapami powstawania chleba, zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości, zapoznanie z działaniem magnesu.
 4. Stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców, rozwijanie myślenia, wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności fizycznej,, wypowiadanie się na temat taty, rozwijanie umiejętności liczenia, prezentowanie własnych zdolności.

Codzienne aktywności:


 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 15, 16;
 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15, 16;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Temat tygodnia: Jestem samodzielny w kuchni.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):


 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z wyposażeniem przedszkolnej kuchni,
 • zapoznanie z literą g: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • poznawanie pór dnia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach.

Piosenki

„Tango dla mamy”

Bardzo wcześnie wstaje mama, jeszcze słońce mocno śpi. Cicho krząta się po domu, gdy my mamy słodkie sny. Tylko zapach świeżej kawy nie chce dłużej dać mi spać, budzik dzwoni z całej siły, a więc pora wstać.

 
Ref/Kochana mamo, nie możemy żyć bez ciebie, jesteś jak słońce na niebie, bez którego ginie świat. Kochana mamo, my tak bardzo cię kochamy, nie możemy żyć bez mamy, więc na zawsze z nami bądź. Bo tylko mama zna najczulsze w świecie słowa i tylko mama nam wybaczyć jest gotowa. Kochana mamo, przyjmij od nas dziś życzenia: stu lat w zdrowiu i spełnienia wszystkich marzeń życzę ci.

 
Tak niedawno do przedszkola prowadziłaś, mamo, mnie, teraz przyszedł czas na szkołę, każdy dobrze o tym wie. Zegar bije co godzinę, szybko mija dzień za dniem i choć jestem coraz starszy, bardzo kocham cię.

 
Ref/Kochana mamo, nie możemy żyć bez ciebie, jesteś jak słońce na niebie, bez którego ginie świat. Kochana mamo, my tak bardzo cię kochamy, nie możemy żyć bez mamy, więc na zawsze z nami bądź. Bo tylko mama zna najczulsze w świecie słowa i tylko mama nam wybaczyć jest gotowa. Kochana mamo, przyjmij od nas dziś życzenia: stu lat w zdrowiu i spełnienia wszystkich marzeń życzę ci.

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka 2021

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Jasełka 2020

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content