Witajcie w grupie III - Sówki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Anna Białkowska – nauczyciel dyplomowany
mgr Aleksandra Paciorek – nauczyciel kontraktowy
Woźna oddziałowa – Bożena Wyszyńska

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

Tematy kompleksowe:


 1. Wszystko jest muzyką
 2. Pod ziemią pod wodą
 3. W kosmosie
 4. Prehistoryczny świat

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:


 • wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki, rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery n, N, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, rozwijanie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie liczby 10, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, percepcji słuchowej, utrwalanie nazw instrumentów muzycznych
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie sprawności fizycznej, utrwalenie nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz nastrojów w muzyce
 • pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy, trening integracji sensorycznej
 • wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery w, W, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt, rozwijanie umiejętności współpracy
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, doskonalenie orientacji przestrzennej, wzbudzanie ciekawości świata, rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania
 • rozwijanie percepcji słuchowej, uwrażliwienie na muzykę klasyczną, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności gry na niekonwencjonalnych instrumentach, kształtowanie umiejętności wykonywania pracy do końca
 • wzbudzenie ciekawości świata, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów (dotyku i wzroku), doskonalenie współpracy, trening integracji sensorycznej
 • wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej, sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery p, P, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem równości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności sprzątanie swojego miejsca pracy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacanie wiedzy na temat Księżyca
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, trening integracji sensorycznej
 • zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacenie słownictwa, zachęcanie do dbania o pamiątki, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery j, J, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, utrwalenie nazw zawodów: archeolog i paleontolog
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności, utrwalanie wiadomości na temat kwadratu, rozwijanie umiejętności układania trzy- i czteroelementowych rytmów, rozwijanie umiejętności sprzątania swojego miejsca pracy
 • rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat, wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy, trening integracji sensorycznej

Piosenki

MOJA BACIA I MÓJ DZIADEK

1.Moja Babcia i mój Dziadek to wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek Babcia bajkę nam opowie
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek

2.Poprosimy naszą babcię Babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj swoją bajkę a za każdym razem inną
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek

3.Posadzimy teraz dziadka na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę całkiem nową prosto z głowy
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka 2021

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Jasełka 2020

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content