Witajcie w grupie IX - Smerfy

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Agata Wilkowska – nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Wojda – nauczyciel kontraktowy
Woźna oddziałowa – Elżbieta Paluch

Miesięczny plan pracy – luty

Tydzień 1 Wszystko jest muzyką


 • rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie wartości dźwięków w życiu człowieka, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, dostrzeganie dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie zasad komunikacji
 • rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie wartości dźwięków w życiu człowieka, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, dostrzeganie dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie zasad komunikacji
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematyczny w zakresie 10, wprowadzenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • wprowadzenie, utrwalenie nazw emocji, grymasów ich wyrażających, rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach, rozwijanie wyobraźni muzycznej, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji m.in. poprzez muzykę, utrwalenie nazw emocji, grymasów z nimi związanych, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji
 • pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej, rozwijanie umiejętności i zdolności plastyczno-technicznych

Tydzień II. W kinie i w teatrze


 • utrwalenie wiedzy o kinie i teatrze, powtórzenie zasad właściwego zachowania w teatrze i kinie, wprowadzenie pojęcia „fikcja”, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do poznawania kultury, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • poznanie litery z wielkiej i małej, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, poznanie i utrwalenie nazw zawodów teatralnych np. aktor, scenograf, reżyser, operator światła, bileter itp., kształtowanie postawy otwartej i gotowej do poznawania kultury, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, doskonalenie umiejętności odczytywanie dwóch współrzędnych (rząd i miejsce), poszerzenie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do poznawana kultury, utrwalenie świadomości właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • utrwalanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do aktywności i wspólnej zabawy
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania nieznanego, nowego, zapoznanie z ideą starego kina, utrwalenie świadomości właściwych zachowań w miejscach kultury

Tydzień III. Pod ziemią, pod wodą


 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi, uwrażliwianie dzieci na wartości takie jak miłość, przyjaźni, rodzina, zdrowie, kształtowanie umiejętności odróżniania rzeczy materialnych i wartości
 • wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”, kształtowanie postawy otwartości i ciekawości
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematyczny w zakresie 10, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, budowanie umiejętności współpracy w grupie
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, rozwijanie wrażliwości na muzykę, otaczającą przyrodę, zachęcanie do poznawaniu dźwięków przyrody
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu, rozwijanie zdolności i umiejętności plastyczno–technicznych, stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie do podejmowania działań, zachęcanie do ekspresji artystycznej

Tydzień VI. W kosmosie


 • utrwalenie pojęć „kosmos” i „Układ Słoneczny”, poszerzenie wiedzy na temat dnia i nocy (ruch obrotowy ziemi) w kontekście astronomicznym, zapoznanie, uświadomienie wpływu promieni słonecznych na zachowanie i emocje ludzi, kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie, budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą
 •  wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, utrwalenie pojęcia kosmos, Układ Słoneczny, planety, kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu, rozwijanie ciekawości nauką, kosmosem
 • zapoznanie i utrwalenie figur geometrycznych i ich szczególnych cech, wprowadzenie znaku równości, przeliczanie, porównywanie, kształtowanie, pobudzanie ciekawości poznawczej dziecka
 • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, nauka piosenki, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
 • utrwalenie poznanych cyfr i liter, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych

Piosenki

Kosmiczny taniec

sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Krzysztof Mroziński

1Kosmos to scena, a na tej scenie
tańczą planety. Trwa przedstawienie.
Osiem z nich tworzy Układ Słoneczny.
Ziemia wiruje krokiem tanecznym.

Ref.: Glob nasz błękitny, planeta Ziemia
to dom dla zwierząt, roślin i ludzi.
W całym kosmosie lepszego nie ma.
Tutaj co rano Słońce nas budzi.

2.W kosmosie Merkury, Wenus, a za nią Ziemia,
Mars, olbrzym Jowisz, Saturn w pierścieniach,
Uran, niebieski Neptun na końcu
wciąż krążą w tańcu swym wokół Słońca.

Ref.: Glob nasz błękitny, planeta Ziemia
to dom dla zwierząt, roślin i ludzi.
W całym kosmosie lepszego nie ma.
Tutaj co rano Słońce nas budzi.

3. A wokół Ziemi jak baletnica
toczy się srebrna kula Księżyca.
Choć czasem możesz dostrzec w oddali
tylko część jego – jasny rogalik.

Ref.: Glob nasz błękitny, planeta Ziemia
to dom dla zwierząt, roślin i ludzi.
W całym kosmosie lepszego nie ma.
Tutaj co rano Słońce nas budzi.

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka 2021

Jasełka 2020

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content