Witajcie w grupie V - rybki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Michalina Gmurczyk – nauczyciel mianowany
mgr Magdalena Białkowska – nauczyciel mianowany
Woźna oddziałowa – Marzanna Kosicka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na luty

 1. Dzień Dziecka
 • Świętujemy z kolegami i koleżankami
 • Nasze prawa, nasze obowiązki
 • Dzieci na świecie
 • Ulubione zabawy
 • Mój przyjaciel
 1. Nadchodzi lato.
 • Nadchodzi lato
 • Co robić latem?
 • Gorące lato
 • Tęcza z kamyczków
 • Uwaga! Grzmi!
 1. Wakacje tuż-tuż…
 • Bawimy się, uczymy i podróżujemy
 • Bezpieczeństwo i podróże
 • Pakujemy zakupy i bagaże
 • Zdrowie i odpoczynek
 • Pracujemy i odpoczywamy
 1. Kolory lata.
 • Żółty
 • Zielony
 • Niebieski
 • Różowy i czerwony
 • Kolorowy świat
 1. Do widzenia, przedszkole!
 • Niedługo wakacje
 • Co zabierzemy na wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Do widzenia, przedszkole!

Tydzień I. Prehistoryczny świat


 • poznanie pojęć muzeum, historia, wdrażanie do właściwego zachowywania się w muzeum, kształtowanie postawy szacunku wobec przeszłości, uświadomienie wartości wspomnień, historii, pamiątek przeszłości w określaniu tożsamości jednostki
 • poznanie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, wzbogacenie słownictwa czynnego, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od faktów w literaturze, kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozumienie pojęć: mięsożerny, roślinożerny, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat życia dinozaurów, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, zachęcanie do wspólnej, grupowej zabawy
 • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat i odpowiadania na pytania, utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego
 • utrwalenie wiedzy o świecie prehistorycznym oraz znajomości nazw zawodów związanych z jego poznawaniem, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, ćwiczenie zmysłu dotyku, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, aktywnej zabawy

Tydzień II. Pod ziemią, pod wodą


 • poznanie wieloznaczności słowa skarb, doskonalenie umiejętności wyrażania słowami myśli i uczuć, rozwijanie umiejętności plastyczno-
  -technicznych, doskonalenie motoryki małej, wdrażanie do dostrzegania wartości niematerialnych w życiu człowieka
 • zapoznanie z formami życia pod wodą, wprowadzenie pojęć określających zbiorniki wodne (staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, potok), rozwijanie ciekawości i aktywności poznawczej, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, doskonalenie aparatu mowy, zachęcanie dzieci do integracji w grupie
 • poznanie znaczenia słowa kopalnia, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, podejmowanie własnej aktywności poznawczej, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, rozwijanie szacunku do pracy innych ludzi
 • poznanie dźwięków Ziemi, kształtowanie umiejętności określania głośności dźwięków związanych z żywiołami, ćwiczenie koordynacji ruchowej, współpraca w grupie, ćwiczenie oddechu, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
 • poznawanie pojęć wulkan, lawa, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez aktywne uczestnictwo w eksperymentach, rozwijanie zainteresowania światem przyrody, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy

Tydzień III. Wszystko jest muzyką


 • poznanie źródeł pochodzenia różnych dźwięków, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki i muzykę, utrwalenie zasad komunikacji, budowanie postawy zaufania wobec innych ludzi
 • wyjaśnienie i utrwalenie znajomości pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie znajomości nazw instrumentów, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, uświadomienie wartości wynikających z obcowania z muzyką klasyczną, uczestnictwem w koncertach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów, rozwijanie wrażliwości dotykowej, wdrażanie do zgodnej współpracy w parach
 • poznawanie nowej piosenki, utrwalanie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji związanych z muzyką, rozwijanie kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką, rozwijanie szacunku do odrębnego sposobu przeżywania emocji przez poszczególne osoby
 • utrwalenie wiedzy na temat muzyki wokół nas, aktywne uczestniczenie w eksperymentach i zabawach badawczych, ćwiczenie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych, zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań i wyrażania ekspresji artystycznej

Tydzień IV. W kosmosie


 • poszerzanie wiedzy na temat Ziemi, kosmosu, następstwa czasu, kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych, kształtowanie postawy otwartej na działanie, budowanie poczucia własnej tożsamości
 • wzbogacanie słownictwa czynnego o nazwy związane z kosmosem, utrwalenie znajomości znaczenia pojęć kosmos, Układ Słoneczny, planety, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości, rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi, czerpanie satysfakcji ze wspólnego wykonania pracy plastycznej
 • utrwalenie wiedzy na temat pojazdów kosmicznych, kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, rozbudzanie ciekawości poznawczej, wyobraźni, utrwalanie umiejętności pracy w zespole i zgodnej komunikacji
 • poznanie nowej piosenki, utrwalenie znajomości nazw ciał niebieskich, kształtowanie kreatywności, ćwiczenie umiejętności określania kierunków w przestrzeni, rozbudzanie wyobraźni, wdrażanie do zgodnej pracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy na temat kosmosu, kształtowanie umiejętności odróżniania rzeczywistości od fikcji, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, budowanie postawy otwartości w stosunku do innych osób, miejsc

„IDZIE GRUDZIEŃ”

1. Małe dziewczynki, Zuzia i Maja,
list napisały do Mikołaja.
„Nasz Mikołaju! Jak Twoje zdrowie?
Byłyśmy grzeczne – mama Ci powie.

Przynieś nam pieska co głośno szczeka,
kotka, co lubi napić się mleka,
i jeszcze lalkę, co głośno płacze,
i dużą piłkę, co w górę skacze”.

Ref.: Już idzie grudzień, idzie tu.
Za chwilę święta będą znów.
Już idzie grudzień, idzie tu.
Zimy udanej życzymy mu!

2. Kiedy Kacperek szedł na spacerek,
włożył pod kurtkę ciepły sweterek,
wziął rękawiczki, czapkę na głowę,
no a na nogi buty zimowe.

Pamiętał, żeby iść do karmnika,
i dla wróbelków ziaren nasypać,
bo biały śnieżek sypał od rana,
Kacper ulepi z tatą bałwana.

Ref.: Już idzie grudzień …

„MIKOŁAJ JEDZIE SAMOCHODEM”

1. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem
Bo gdzieś zgubił saneczki
W tę mroźną pogodę.

Ref. Hu hu ha, tra la la
Co to za Mikołaj /x2

2. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku
A prezenty dziś wiezie
Dzieciom w bagażniku.

Ref. Hu hu ha, tra la la
Co to za Mikołaj /x2

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka 2021

Jasełka

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Galerie

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content