Witajcie w grupie IV - Myszki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Magdalena Wilkowska – nauczyciel mianowany
mgr Anna Jaworska – nauczyciel początkujący
Nauczyciel wspomagający mgr Małgorzata Kujawa – nauczyciel kontraktowy
Woźna oddziałowa – Natalia Jeznach

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne) na miesiąc maj.

Tematy kompleksowe:


 1. Chronimy środowisko
 2. Święta Wielkanocne
 3. Kto Ty jesteś?
 4. Jak powstaje książka

Dzień Dziecka

 1. Świętujemy z kolegami i koleżankami
 2. Nasze prawa, nasze obowiązki
 3. Dzieci na świecie
 4. Ulubione zabawy
 5. Mój przyjaciel

Wakacje tuż, tuż

 1. Bawimy się, uczymy i podróżujemy
 2. Bezpieczeństwo i podróże
 3. Pakujemy zakupy i bagaże
 4. Zdrowie i odpoczynek
 5. Pracujemy i odpoczywamy

Kolory lata

 1. Żółty
 2. zielony
 3. Niebieski
 4. Różowy i czerwony
 5. Kolorowy świat

Lato

 1. Po czym poznać, że nadeszło lato?
 2. Burza
 3. Tęcza
 4. Lato na łące
 5. Letnie smakołyki

Do widzenia przedszkole

 1. Niedługo wakacje
 2. Co zabierzemy na wakacje
 3. Bezpieczne wakacje
 4. Bezpieczne wakacje
 5. Do widzenia, przedszkole

Tydzień I. Od pomysłu aż po dach


 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję, budowniczych, rozwijanie sprawności ruchowej, ćwiczenie zdolności wypowiadania się całym zdaniem, rozwijanie kreatywności podczas wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
 • poznanie rodzajów domów i zawodów osób zajmujących się budowaniem, ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, doskonalenie współpracy w grupie
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta, doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych, rozwijanie zasobu słownictwa, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami w sytuacji przegranej w grze
 • poznanie nazw materiałów budowlanych, utrwalenie znajomości nazw związanych z budową domu i osobami pracującymi przy budowie domu, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie umiejętności społecznych, doskonalenie sprawności fizycznej
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kreatywności, rozwijanie integracji sensorycznej, budowanie poczucia wspólnoty

Tydzień II Jak powstaje…?


 • zapoznanie z etapami robienia zakupów, kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów, ćwiczenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych typu sklep, rozwijane sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • poznanie procesu powstania wełnianych ubrań, wzbogacanie słownika czynnego, wdrażanie do nauki czytania, rozwijanie sprawności motorycznej, rozwijanie zdolności plastycznych, wdrażanie do odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • poznanie znaczenia wyrazu nabiał oraz etapów jego wytwarzania, doskonalenie umiejętności matematycznych i grafomotorycznych, ćwiczenie sprawności ruchowej, nauka wyrażania szacunku wobec innych ludzi, ich pracy, utrwalanie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w miejscach publicznych
 • poznanie nazw instrumentów i sposobów wydobywania z nich dźwięków, wzbogacanie słownika czynnego o terminy związane z muzyką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalanie znajomości poznanej piosenki, uwrażliwianie na dźwięki w otaczającym nas świecie
 • poznanie etapów powstania ciasta i nazw produktów potrzebnych do jego przygotowania, rozwijanie zmysłu węchu i dotyku, kształtowanie aktywności badawczej, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości

Tydzień III Święto Rodziny


 • utrwalanie znajomości nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się jego temat, rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat, doskonalenie percepcji wzrokowej, kształtowanie poczucia obowiązku, wyzwalanie ekspresji emocjonalnej
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę, kształtowanie umiejętności rozpoznawania kolorów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ćwiczenie słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie
 • zapoznanie z nową piosenką o tematyce rodzinnej, budzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej i refleksu, doskonalenie umiejętności dramowych, doskonalenie współpracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy o relacjach między członkami rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej, chęci przeprowadzania własnych eksperymentów, ćwiczenie integracji sensorycznej, doskonalenie motoryki małej, czerpanie przyjemności z obdarowywania bliskich osób własnoręcznie przygotowanymi podarunkami

Tydzień IV Dzień Dziecka


 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw, rozwijanie umiejętności plastycznych, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, doskonalenie percepcji wzrokowej, zachęcanie do podejmowania wspólnych aktywności
 • poznanie zasady działania magnesu, rozwijanie zdolności matematycznych, wzbudzanie ciekawości za sprawą aktywnego udziału w zabawach badawczych, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad
 • poznanie nowej piosenki, kształtowanie poczucia rytmu oraz sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi, spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności podejmowania wspólnych zabaw w grupie
 • poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach, utrwalenie wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci, rozwijanie umiejętności plastycznych i konstrukcyjnych podczas wykonywania własnej zabawki, pobudzanie zmysłu dotyku, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, kształtowanie postawy wyrażającej szacunek do innych kultur i ich przedstawicieli

DOBRE DUSZKI - dziadek i babunia

Dziadek i babunia
to kochane moje duszki są
gdy smutno mi to wtedy mam ochotę
polecieć prosto do nich samolotem
lub iść na piechotę

ja lubię, ja lubię, ja lubię,
ja lubię ich jak mleko, jak mleko, , jak mleko
niestety niestety, niestety
mieszkają tak daleko, daleko, daleko

Dziadek i babunia
to kochane moje duszki są
gdy smutno mi to wtedy mam ochotę
polecieć prosto do nich samolotem
lub iść na piechotę

Dziadek i babunia
bardzo lubię ich przytulać
bo oni mnie zawsze słuchają
z kłopotów mnie wybawiają
bo mnie uwielbiają
a ja uwielbiam ich

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka 2021

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content