Witajcie w grupie IV - Myszki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Magdalena Wilkowska – nauczyciel mianowany
mgr Anna Jaworska – nauczyciel początkujący
Nauczyciel wspomagający mgr Małgorzata Kujawa – nauczyciel kontraktowy
Woźna oddziałowa – Natalia Jeznach

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne) na miesiąc luty

Tematy kompleksowe:


 1. Chronimy środowisko
 2. Święta Wielkanocne
 3. Kto Ty jesteś?
 4. Jak powstaje książka

Dzień Dziecka

 1. Świętujemy z kolegami i koleżankami
 2. Nasze prawa, nasze obowiązki
 3. Dzieci na świecie
 4. Ulubione zabawy
 5. Mój przyjaciel

Wakacje tuż, tuż

 1. Bawimy się, uczymy i podróżujemy
 2. Bezpieczeństwo i podróże
 3. Pakujemy zakupy i bagaże
 4. Zdrowie i odpoczynek
 5. Pracujemy i odpoczywamy

Kolory lata

 1. Żółty
 2. zielony
 3. Niebieski
 4. Różowy i czerwony
 5. Kolorowy świat

Lato

 1. Po czym poznać, że nadeszło lato?
 2. Burza
 3. Tęcza
 4. Lato na łące
 5. Letnie smakołyki

Do widzenia przedszkole

 1. Niedługo wakacje
 2. Co zabierzemy na wakacje
 3. Bezpieczne wakacje
 4. Bezpieczne wakacje
 5. Do widzenia, przedszkole

Tydzień I. Prehistoryczny świat


 • poznanie pojęć muzeum, historia, wdrażanie do właściwego zachowywania się w muzeum, kształtowanie postawy szacunku wobec przeszłości, uświadomienie wartości wspomnień, historii, pamiątek przeszłości w określaniu tożsamości jednostki
 • poznanie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, wzbogacenie słownictwa czynnego, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od faktów w literaturze, kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozumienie pojęć: mięsożerny, roślinożerny, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat życia dinozaurów, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, zachęcanie do wspólnej, grupowej zabawy
 • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat i odpowiadania na pytania, utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego
 • utrwalenie wiedzy o świecie prehistorycznym oraz znajomości nazw zawodów związanych z jego poznawaniem, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, ćwiczenie zmysłu dotyku, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, aktywnej zabawy

Tydzień II. Pod ziemią, pod wodą


 • poznanie wieloznaczności słowa skarb, doskonalenie umiejętności wyrażania słowami myśli i uczuć, rozwijanie umiejętności plastyczno-
  -technicznych, doskonalenie motoryki małej, wdrażanie do dostrzegania wartości niematerialnych w życiu człowieka
 • zapoznanie z formami życia pod wodą, wprowadzenie pojęć określających zbiorniki wodne (staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, potok), rozwijanie ciekawości i aktywności poznawczej, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, doskonalenie aparatu mowy, zachęcanie dzieci do integracji w grupie
 • poznanie znaczenia słowa kopalnia, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, podejmowanie własnej aktywności poznawczej, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, rozwijanie szacunku do pracy innych ludzi
 • poznanie dźwięków Ziemi, kształtowanie umiejętności określania głośności dźwięków związanych z żywiołami, ćwiczenie koordynacji ruchowej, współpraca w grupie, ćwiczenie oddechu, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
 • poznawanie pojęć wulkan, lawa, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez aktywne uczestnictwo w eksperymentach, rozwijanie zainteresowania światem przyrody, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy

Tydzień III. Wszystko jest muzyką


 • poznanie źródeł pochodzenia różnych dźwięków, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki i muzykę, utrwalenie zasad komunikacji, budowanie postawy zaufania wobec innych ludzi
 • wyjaśnienie i utrwalenie znajomości pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie znajomości nazw instrumentów, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, uświadomienie wartości wynikających z obcowania z muzyką klasyczną, uczestnictwem w koncertach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów, rozwijanie wrażliwości dotykowej, wdrażanie do zgodnej współpracy w parach
 • poznawanie nowej piosenki, utrwalanie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji związanych z muzyką, rozwijanie kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką, rozwijanie szacunku do odrębnego sposobu przeżywania emocji przez poszczególne osoby
 • utrwalenie wiedzy na temat muzyki wokół nas, aktywne uczestniczenie w eksperymentach i zabawach badawczych, ćwiczenie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych, zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań i wyrażania ekspresji artystycznej

Tydzień IV. W kosmosie


 • poszerzanie wiedzy na temat Ziemi, kosmosu, następstwa czasu, kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych, kształtowanie postawy otwartej na działanie, budowanie poczucia własnej tożsamości
 • wzbogacanie słownictwa czynnego o nazwy związane z kosmosem, utrwalenie znajomości znaczenia pojęć kosmos, Układ Słoneczny, planety, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości, rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi, czerpanie satysfakcji ze wspólnego wykonania pracy plastycznej
 • utrwalenie wiedzy na temat pojazdów kosmicznych, kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, rozbudzanie ciekawości poznawczej, wyobraźni, utrwalanie umiejętności pracy w zespole i zgodnej komunikacji
 • poznanie nowej piosenki, utrwalenie znajomości nazw ciał niebieskich, kształtowanie kreatywności, ćwiczenie umiejętności określania kierunków w przestrzeni, rozbudzanie wyobraźni, wdrażanie do zgodnej pracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy na temat kosmosu, kształtowanie umiejętności odróżniania rzeczywistości od fikcji, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, budowanie postawy otwartości w stosunku do innych osób, miejsc

DOBRE DUSZKI - dziadek i babunia

Dziadek i babunia
to kochane moje duszki są
gdy smutno mi to wtedy mam ochotę
polecieć prosto do nich samolotem
lub iść na piechotę

ja lubię, ja lubię, ja lubię,
ja lubię ich jak mleko, jak mleko, , jak mleko
niestety niestety, niestety
mieszkają tak daleko, daleko, daleko

Dziadek i babunia
to kochane moje duszki są
gdy smutno mi to wtedy mam ochotę
polecieć prosto do nich samolotem
lub iść na piechotę

Dziadek i babunia
bardzo lubię ich przytulać
bo oni mnie zawsze słuchają
z kłopotów mnie wybawiają
bo mnie uwielbiają
a ja uwielbiam ich

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka 2021

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content