Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Opłaty

Posiłki do Przedszkola dostarcza firma z Wołomina:
USŁUGI GASTRONOMICZNE – KRZYSZTOF MARCZEWSKI
05-200 Wołomin
ul. Kobyłkowska 11

 

Dzienna stawka żywieniowa od 1 kwietnia 2019 do 31 sierpnia 2019 r. wynosi: 10,30 zł (która obejmuje śniadanie – 2,50 zł, obiad – 6 zł, podwieczorek – 1,80 zł)
 

Wszelkie informacje o diecie dziecka należy zgłosić do kierownika gospodarczego lub w sekretariacie (wymagane jest zaświadczenie od lekarza).

Termin uiszczania opłat za przedszkole tj. żywienie, pobyt i Rada Rodziców podany będzie w późniejszym czasie.

Opłat dokonujemy przelewem na konto nr:
1.  za wyżywienie: 92 2490 0005 0000 4600 4857 4527
2.  za pobyt dziecka w przedszkolu: 26 2490 0005 0000 4600 4617 2831

W tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, nr grupy oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Nie ma możliwości przeksięgowania kwot między kontami tzn. żywieniem a pobytem. (Dlatego proszę dokładnie sprawdzać nr kont by nie było pomyłek).

lub

                przez system przedszkole2radzymin.4parents.pl

Rodzic/Opiekun dziecka zobowiązany jest do terminowego i regularnego wnoszenia należytych opłat.
Jeżeli opłata za przedszkole nie zostanie uregulowana do końca miesiąca w którym opłaty są zbierane, to Kierownik zaprzestaje zamawiać posiłki dla dziecka i wznawia zamawianie dopiero po uregulowaniu zaległości.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego: 8.00 – 13.00.
Za każdą godzinę wykraczającą poza podstawę programową ustala się opłatę w wysokości 1 zł za 1 godzinę. Posiadacze Powiatowej Karty Rodziny mają 25% zniżki czyli 0,75 zł za 1 godzinę.

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu określa:
UCHWAŁA NR 362/XXXII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 stycznia 2017 r.


Informujemy wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów dzieci, że od 1 sierpnia można składać wnioski na dofinansowanie posiłków w przedszkolu. (Kryterium do tej formy pomocy stanowi dochód rodziny, który nie może przekraczać 771 zł netto na jednego członka w rodzinie lub 951 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej).

Wnioski są do pobrania w:
 Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Konstytucji 3 Maja 19
05-250 Radzymin
Numer telefonu: 22 786-54-86

 

Zgłoszenia nieobecności dziecka można dokonać osobiście, pod numerem

tel 735 039 559 lub pod adresem e-mail: przedszkole2@radzymin.pl  do godz. 830 oraz przez system przedszkole2radzymin.4parents.pl.

………………………………………………………………………………

Opłaty za RR dokonujemy tylko osobiście w sekretariacie przedszkola.

Z funduszu Rady Rodziców finansowane są działania wspierające przedszkole i dzieci do niego uczęszczające.

W tym m. in:

 •   organizacja wycieczek (kino, teatr, gospodarstwa agroturystyczne, edukacja muzealna itp.
 •  zakup upominków np. Mikołajki, Mikołaj
 •  zakup nagród konkursowych
 • doposażenie sal w zabawki i pomoce dydaktyczne
 • organizacja teatrzyków i koncertów
 •  wyjazdy na konkursy, koncerty, festiwale itp.
 • organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
 • pomoc dzieciom z ubogich rodzin (zakup podręczników, środków czystości itp.)
 • woda "Eden" w każdej  sali
 • warsztaty tematyczne przyrodnicze i spotkania z ciekawymi ludźmi np. Ratownicy medyczni, Żeglarz
 • zakup  kiełbasek,napojów, pieczywa itp. na ogniska
 • dofinansowanie poczęstunków organizowanych w grupach np. z okazji: Wigilii, Dnia Babci i Dziadka, Balu karnawałowego itp.
 • zakup książek na nagrody na koniec roku oraz tablo dla absolwentów

 

Rada Rodziców ustaliła składkę na rok 2018/2019 w wysokości - 45 zł miesięcznie na pierwsze dzicko i 35 zł na każde kolejne.

………………………………………………………………………………

UWAGA

Rodzice/Opiekunowie dzieci, które odeszły z przedszkola. Zwrot za żywienie za usprawiedliwione nieobecności dziecka,  i dodatkowe świadczenia za miesiąc czerwiec oraz za dyżur wakacyjny można uzyskać tylko wypełniając i składając w sekretariacie druk ,,Podanie” – do pobrania
Kwota zwrotu nadpłaty nastąpi przelewem na wskazany nr konta.

 

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.