Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Misja i wizja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Respektowanie praw dziecka.
 • Wszechstronne wspomaganie rozwoju osobowości
  i edukacji dziecka w bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do jego możliwości i potrzeb warunkach.
 • Indywidualizacja procesu opieki, wychowania, nauczania.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 • Wydobywanie potencjału twórczego każdego dziecka oraz kształtowanie postaw estetycznych.
 • Wpajanie pozytywnych wartości społecznych
  i moralnych.
 • Wspomaganie w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień.
 • Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.
 • Rodzice współorganizatorami życia przedszkola. Czynnie uczestniczą w jego przedsięwzięciach.

 

Misja będzie realizowana poprzez zapewnienie efektywnej, skutecznej i terminowej realizacji celów i zadań określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką innowacyjną, nowoczesną, skuteczną i twórczą na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci.
 • To miejsce, gdzie dzieci w sposób swobodny mogą wyrażać emocje, uczyć się zasad społecznego współżycia i rozwijać w sposób wszechstronny.
 • Przedszkole to miejsce dla każdego dziecka, zarówno zdrowego jak i z deficytami rozwojowymi.
 • To miejsce, gdzie na zasadach równości i poszanowania wolności drugiej osoby realizowane są indywidualne potrzeby każdego podopiecznego.
 • Przedszkole rozwija u dzieci poczucie własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego życia.
 • Przedszkole tworzy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania
  i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijać ich zainteresowania i służyć osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
 • Programy realizowane w przedszkolu dostosowane będą do potrzeb i możliwości dzieci a działania edukacyjne ukierunkowane na wszechstronny rozwój osobowości dzieci, stwarzanie warunków do twórczości i kształtowania samodzielności. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
 • Przedszkole uwzględni w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Przedszkole posiada wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Pracownicy przedszkola są zaangażowani w pracę przedszkola i konsekwentni w działaniu.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
 • Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią.

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.