Konkurs „Pani Jesień”

Konkurs „Pani Jesień”

Zapraszamy wszystkie dzieci i Rodziców
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt. „Pani Jesień”

Cele konkursu:

 • pobudzanie aktywności twórczej
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego działania
 • propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs plastyczny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat;
 2. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę plastyczną;
 3. Praca może być wykonana dowolną techniką (kredka, farby, wydzieranka) mile widziane prace z wykorzystaniem darów natury (żołędzie, kasztany, liście itp.);
 4. Format prac – A3;
 5. Konkurs trwa od 26.09.2022r do 07.10.2022r.;
 6. Metryczka powinna zawierać: Imię i Nazwisko autora oraz nazwę grupy – umieszczona na odwrocie pracy;
 7. Prace należy dostarczyć do Organizatorów konkursu- sala nr 9 lub Sekretariat;
 8. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie;
 9. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatorów konkursu;
 10. Kryteria oceny prac to:
  – pomysłowość i oryginalność
  – różnorodność zawartych elementów
  – estetyka wykonania pracy
 11. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody;
 12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10.10.2022r.;
 13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.10.2022r.;

Wykonane prace konkursowe zostaną wyeksponowane na tablicy przedszkolnej

Organizatorzy konkursu:
Wojda Sylwia
Wilkowska Agata

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content