Witajcie w grupie VIII - misie

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawca:

mgr Marta Kozicka – nauczyciel kontraktowy
mgr Katarzyna Tak-Ogonowska – nauczyciel kontraktowy
Woźna oddziałowa – Ewa Szymańska

Plan pracy – Luty

Tematy kompleksowe:


 1. Wszystko jest muzyką
 2. Pod ziemią, pod wodą
 3. W kosmosie
 4. Prehistoryczny świat

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:


 • uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie zasad komunikacji, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery „n”, „N”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • utrwalenie nazw emocji, min z nimi związanych, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, wspomaganie rozwoju społecznego, poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań
 • pobudzanie do ekspresji artystycznej, stymulacja wielu zmysłów, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu ćwiczenie aparatu mowy (przez wymawianie wyrazów dźwiękonaśladowczych)
 • zapoznanie z naturalnymi zasobami ziemi, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie percepcji wzrokowej, zachęcanie do odbierania świata wieloma zmysłami, kształtowanie prawidłowych sposobów radzenia sobie z emocjami, doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego, rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego
 • wprowadzenie litery „w”, „W”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”, rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej oraz umiejętności plastyczno-technicznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych w zakresie 10, utrwalenie wiedzy na temat złóż surowców, kopalni i ich rodzajów, rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • zapoznanie z naturalnymi dźwiękami Ziemi, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, kształtowanie poczucia formy muzycznej, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego oraz dostrzegania jego humorystycznego przekazu, rozwijanie sprawności i tężyzny fizycznej
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, stymulowanie wielu zmysłów, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta), poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc), rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych
 • wprowadzenie litery „p”, „P”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie pojęć: „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, utrwalenie nazw planet, wiadomości o ruchu planet wokół Słońca oraz wokół własnej osi, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i plastycznych
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, poznanie nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów, liczenie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania, wyrażanie ekspresji twórczej podczas budowania rakiet, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno- ruchowych
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, rozwijanie umiejętności matematycznych, podsumowanie wiedzy z całego tygodnia, rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do ekspresji twórczej, w tym plastycznej
 • zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i relikty przeszłości, uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka, zapoznanie z zawodem archeologa, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i prowadzenia rozmowy na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej
 • wprowadzenie litery „j”, „J”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie nazw zawodów (archeolog, paleontolog), poszerzenie wiadomości o dinozaurach, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i manualnych
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, w tym kodowania, liczenia, układania rytmów, utrwalanie figur geometrycznych, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat dinozaurów i ich życia, wyrażanie ekspresji twórczej (m.in. plastycznej), zachęcanie do zabaw badawczych i wyciągania z nich wniosków
 • rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i pozyskiwania z niego wiadomości, ćwiczenie percepcji słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania nowych rzeczy

Temat 4. Karnawał


 • poznanie znaczenia słowa karnawał, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, poznanie znaczenia słów: przebranie, ubranie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie twórczego myślenia, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalanie znajomości nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 0–6, rozwijanie logicznego myślenia, wprowadzenie pojęcia zero, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie sprawności manualnej, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, rozwijanie umiejętności wokalnych i pamięci muzycznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-
  -ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do włączania się w przygotowania do tłustego czwartku
 • utrwalenie wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie zmysłów, zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem

DOBRE DUSZKI - dziadek i babunia

Dziadek i babunia
to kochane moje duszki są
gdy smutno mi to wtedy mam ochotę
polecieć prosto do nich samolotem
lub iść na piechotę

ja lubię, ja lubię, ja lubię,
ja lubię ich jak mleko, jak mleko, , jak mleko
niestety niestety, niestety
mieszkają tak daleko, daleko, daleko

Dziadek i babunia
to kochane moje duszki są
gdy smutno mi to wtedy mam ochotę
polecieć prosto do nich samolotem
lub iść na piechotę

Dziadek i babunia
bardzo lubię ich przytulać
bo oni mnie zawsze słuchają
z kłopotów mnie wybawiają
bo mnie uwielbiają
a ja uwielbiam ich

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka 2021

Jasełka 2020

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content