Godło Polski
1
2
jesien-grupa-3
jesien-grupa-4
5
6
jesien-grupa-7
jesien-grupa-8
jesien-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Grupa 9

Grupa IX  

"Myszki"

Wychowawcy: 
 
Michalina Gmurczyk

Małgorzata Getka.

 

Tematy kompleksowe - październik

 

Tydzień I „ Dary jesieni”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;

- odczytywanie globalne nazw warzyw;

-  kształtowanie umiejętności przygotowania zdrowych posiłków z warzyw;

- rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;

- czytanie globalne nazw owoców;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

- kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

- doskonalenie umiejętności układania rytmów;

- porównywanie liczebności zbiorów;

- kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

- poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej;

W tym tygodniu dzieci poznają literę A,a

Tydzień II „Dbamy o zdrowie”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

- zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Odżywiania i Aktywności Fizycznej;

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

- tworzenie nazw nadrzędnych i podrzędnych;

- doskonalenie koordynacji ruchowej;

- doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;

- zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą się zwrócić o pomoc w sytuacjach zagrożenia;

- zapoznanie z numerem alarmowym 112;

W tym tygodniu dzieci poznają  literę I, i oraz cyfrę 2

Tydzień III „ Jesienią w parku i w lesie”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

- poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych;

- doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

- dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

-  poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;

- doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikowania;

- rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;

- doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

- rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

- zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz z przedstawicielami różnych gatunków drzew;

- poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

- doskonalenie sprawności ruchowej;

- rozbudzanie ekspresji ruchowej i  muzycznej;- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

Tydzień IV „Zabawy na jesienne wieczory”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

- poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;

- doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słownych;

- zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

- rozbudzanie ekspresji artystycznej;

- doskonalenie sprawności fizycznej;

- rozbudzanie zainteresowania muzyką;

- zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;

- doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;

- rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;

- kształtowanie poprawnej postawy sylwetki;

- poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

- doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;

W tym tygodniu dzieci poznają literę E, e

 

Kącik piosenki

 

„Pory roku”

 

1. Cztery pory ma rok cały, każda inna, oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, lato w słońcu, 
jesień w liściach.

Ref. Wiosna, lato, jesień, zima, cztery pory rok nasz ma,
każda różne zna zabawy, każda w co2. Wiosna lubi rower, piłkę, lato- łódki i skakanki,

jesień – rolki, hulajnogi, zima – narty, łyżwy, sanki.

Ref. Wiosna…

3. Wiosna stawia babki z piasku, lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie, zima śnieg w bałwana zmienia

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.