Godło Polski
1
2
wiosna-grupa-3
wiosna-grupa-4
5
6
wiosna-grupa-7
wiosna-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Grupa 1

Grupa I

" Pszczółki"

Wychowawcy:

mgr  Katarzyna Adamkiewicz

 mgr  Anna Gwiazda - Dębek

 

Tematy kompleksowe:  

 

 1.     Dzień dziecka
 2.     Wakacje tuż-tuż
 3.     Kolory lata
 4.      Do widzenia, przedszkole           

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA NA MIESIĄC CZERWIEC – GRUPA I

„Pszczółki”

               

               

Aktywność językowo-literacka i słuchowa

Przewidywane osiągnięcia:

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.
 • Wypowiada się na interesujący je temat.
 • Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji na ilustracji.
 • Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.
 • W sposób kulturalny wyraża własne opinie.
 • Różnicuje pojęcia: prawa dziecka, bezpieczne zabawy; dobre rady, przestrogi.
 • W sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne.
 • Czyta globalnie wyraz hamak.              
 • Rozpoznaje i wymawia głoskę h.
 • Układa zdania na określony temat.
 • Próbuje układać zdanie złożone na określony temat.
 • Wyodrębnia słowa w zdaniu.
 • Dokonuje analizy i syntezy sylabowej.
 • Wyróżnia głoski w nagłosie i w wygłosie.
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów.
 • Wskazuje słowa rymujące się.
 • Czyta globalnie wyrazy poznane w trakcie całego roku.
 • Czyta krótki tekst wyrazowo-obrazkowy.
 • Rozpoznaje głoski poznane w trakcie całego roku.

Aktywność społeczno- przyrodnicza

Przewidywane osiągnięcia:

 • W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych.
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Przestrzega zasad podczas gier planszowych.
 • Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie zawartych w kodeksie przedszkolnym.
 • Samodzielnie się ubiera i rozbiera.
 • Jest samodzielne w łazience.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.
 • Wie, jakie prawa mają dzieci na świecie.
 • Orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.
 • Zna i rozpoznaje dzieci z różnych stron świata.
 • Rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie tolerancja.
 • Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.
 • Dokonuje porównania różnych miejsc wypoczynku podczas wakacji; wskazuje podobieństwa i różnice.
 • Wymienia i wskazuje niebezpieczeństwa, jakie grożą, gdy nie przestrzega się zasad.
 • Rozpoznaje zjawiska atmosferyczna charakterystyczne dla danej pory roku i podaje ich nazwy.
 • Określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody; nie naraża się na niebezpieczeństwo, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie wbiega do zimnej wody w czasie upału.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku i podaje ich nazwy.
 • Przyrządza pod nadzorem dorosłych proste dania, przestrzega zasad higieny.

 

Matematyka

Przewidywane osiągnięcia:

 • Klasyfikuje przedmioty z uwzględnieniem części wspólnej zbiorów.
 • Wskazuje swoją lewą rękę i oznacza ją za pomocą frotki.
 • Wytycza kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu.
 • Dobrze orientuje się na kartce papieru.
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia w przestrzeni: obok, za, przed, nad, pod, z lewej strony, z prawej strony.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9 z uwzględnieniem kierunku liczenia.
 • Manipuluje przedmiotami podczas dodawania i odejmowania.
 • Układa gry-ściganki.
 • Gra w różne gry planszowe z wykorzystaniem dwóch kostek do gry.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy.
 • Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów.
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi długości: najkrótszy, krótki, długi, najdłuższy.
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: najmniejszy, mały, większy, największy.
 • Dokonuje pomiaru długości za pomocą dowolnej miarki (sznurek, tasiemka, patyk).
 • Kontynuuje rozpoczęty rytm dwuelementowy, trzyelementowy, czteroelementowy.
 • Przekłada dostrzeżoną regularność z jednej reprezentacji na drugą.
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Podejmuje próby rozwiązywania prostych zadań z treścią.
 • Podejmuje próby układania zadań z treścią.
 • Obrazuje liczebność zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzy zbiory równoliczne.

Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

Przewidywane osiągnięcia:

 • Konstruuje różnorodne budowle z klocków według własnego pomysłu.
 • Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.
 • Rysuje i maluje na dowolny temat.
 • Komponuje postać według wzoru.
 • Układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych materiałów naturalnych i przyrodniczych.
 • Swobodnie posługuje się kredkami; nożyczkami.
 • Koloruje rysunki konturowe.
 • Rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
 • Kreśli linie pionowe, poziome, ukośne i pętelki na ograniczonej powierzchni.
 • Tworzy pracę plastyczną w małym zespole – komponuje z przygotowanych elementów.
 • Kreśli według wzoru linie i ornamenty na tabliczce suchościeralnej.

 

Aktywność muzyczna

Przewidywane osiągnięcia:

 • Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.
 • Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytm słuchanej muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy.
 • Samodzielnie komponuje muzykę.
 • Zapisuje muzykę w postaci różnych symboli.
 • Odtwarza rytm podany przez N.

Aktywność ruchowo-zdrowotna

Przewidywane osiągnięcia:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Stara się w sposób dokładny naśladować N. w wykonywaniu ćwiczeń.
 • Doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Bawi się na przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny.
 • Odczytuje sens informacji na niektórych znakach drogowych.
 • Potrafi bezpiecznie przejść przez ulicę w grupie.

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.