Godło Polski
1
2
wiosna-grupa-3
wiosna-grupa-4
5
6
wiosna-grupa-7
wiosna-grupa-8
zima-grupa-9

Przedszkole nr 2 w Radzyminie

Przedszkole nr 2
ul. Witosa 78
05-250 Radzymin 

tel:735039559

email: przedszkole2@radzymin.pl

email: dyrektorprzedszkole2@radzymin.pl

 

Grupa 2

Grupa II

" Sówki "

 

Wychowawca:

mgr Katarzyna Kowalik

 

 

 

Przewidywane osiągnięcia

Styczeń

 

Rodzaj aktywności

Językowo-literacka i słuchowa        

Dziecko:

 • Konstruuje sensowne zdania podczas tworzenia opowiadania;
 • Podaje rozwiązanie zagadki na podstawie ich treści;
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi wyglądu ludzi, przedmiotów, miejsc, swoich wrażeń dotykowych, wzrokowych;
 • Współtworzy fabułę gry, opowiadania;
 • Charakteryzuje osoby ze swojej rodziny buduje krótką wypowiedź;
 • Tworzy nowe pojęcia, np. nazwy sportowców od nazw sportów;
 • Nazywa swoje emocje, odczucia związane z domem rodzinnym;
 • Porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej (6-elementowej) i opowiada jej treść;
 • Odczytuje informację przedstawioną w formie symboli, znaków;
 • Dokonuje syntezy pierwszych głosek w co najmniej trzech kolejnych słowach i tworzy nowe słowo;
 • Wymienia kolejne głoski w wyrazach;
 • Określa miejsce wskazanej głoski w wyrazie;
 • Różnicuje głoski p i b;
 • Czyta globalnie wyrazy: wiosna, lato, jesień, zima, parasol, babcia;
 • Zna litery: r, R , p, P, y, b, B

Społeczno-emocjonalna i przyrodnicza

 • Przyjmuje na siebie określone role w zabawach tematycznych, ruchowych;
 • Wskazuje charakterystyczne cechy pór roku;
 • Interesuje się zegarem, termometrem;
 • Przestrzega reguł w zabawach i grach planszowych;
 • Angażuje się w przygotowania do Dnia Babci i Dziadka;
 • Wymienia fizyczne właściwości wody, śniegu, lodu;
 • Wyjaśnia zmiany w stanie skupienia wody i krążenie wody w przyrodzie;
 • Wyjaśnia efekty doświadczenia;
 • Zachowuje ciszę podczas zabaw, które tego wymagają;
 • Panuje nad emocjami w sytuacji przegranej.

 

Matematyczna

 • Dostrzega następstwo pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • Posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • Odczytuje pełne godziny na zegarze;
 • Tworzy kalendarz swoich zajęć;
 • Rozdaje przedmioty po tyle samo;
 • Określa kierunki w przestrzeni: w prawo, w lewo;
 • Określa co najmniej dwie cechy wskazanego przedmiotu;
 • Tworzy zbiory o wskazanej liczbie elementów;
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • Układa liczby w kolejności według wzoru;
 • Manipuluje przedmiotami (dokładanie, odkładanie) i ustala wynik po zmianie;
 • Dodaje i odejmuje na konkretach i ustala wynik;
 • Dodaje w pamięci („zrób o 1 więcej”);
 • Porównuje liczebność dwóch zbiorów.

Plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 • Sprawnie wypycha elementy z wyprawki i łączy je zgodnie z instrukcją;
 • Sprawnie wycina po linii prostej i łamanej;
 • Odrysowuje kształty od szablonu;
 • Maluje portret babci i dziadka;
 • Składa obrazki z pamięci;
 • Rysuje wskazany ornament na kartce bez liniatury z pamięci;
 • Odtwarza po śladzie i według wzoru litery p, P, y, b, B oraz liczby 7, 8;
 • Odtwarza bez wzoru litery p, P, y, b, B oraz liczby 7,5]8 na kartce bez liniatury.

 

Muzyczna

 • Dostrzega pauzę w linii melodycznej i akcentuje ją;
 • Śpiewa piosenki „Cztery piłki”, „Tęgi ze mnie mróz”, „Wszystkie dzieci” i „Zimowe sporty” w grupie i indywidualnie;
 • Ilustruje muzykę ruchem z wykorzystaniem rekwizytów, np. apaszki;
 • Akompaniuje sobie na instrumentach perkusyjnych podczas śpiewu;
 • Reaguje na akcent muzyczny w metrum 2/4, 3/4, 4/4;
 • Tańczy poleczkę

 

Ruchowo-zdrowotna

 • Sprawnie ustawia się w kole i szeregu;
 • Ilustruje ruchem treść wierszy piosenek, opowiadań;
 • Przestrzega zasad zabawy podczas ćwiczeń gimnastycznych;
 • Z zaangażowaniem wykonuje zadania ruchowe wyznaczone przez N.;
 • Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.

 

 

 

Wychowawca:         

                                                                                                                                                                                                       Katarzyna Kowalik   

 

Linki

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.