Witajcie w grupie II - Biedronki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

ladybeetle 3

Wychowawcy:

mgr Anna Gwiazda – Dębek – nauczyciel kontraktowy
mgr Małgorzata Pawłowska – nauczyciel kontraktowy
Woźna oddziałowa – Elżbieta Jerzewska

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci pięcioletnich
na miesiąc maj.

Tydzień I. Na wiosennej łące


 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających, reagowanie na wskazówki N., uważne słuchanie, budowanie wypowiedzi, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie percepcji wzrokowej
 • wprowadzenie litery „ł”, „Ł”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzmacnianie odporności, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do zabaw i eksperymentów słownych (np. szukania rymów)
 • poznanie różnicy między pojęciami „pionowe” i „poziome”, zapoznanie się z przyrządami do mierzenia, kształtowanie świadomości przyrodniczej i poczucia empatii i troski, rozwijanie umiejętności odwzorowywania
 • rozwijanie małej motoryki, ćwiczenie koncentracji, rozwijanie zdolności wokalnych, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję słuchową, rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie zdolności manualnych, stymulowanie wielu zmysłów, poznanie ziół rosnących na polskich łąkach, zachęcanie do obserwacji owadów, podsumowanie wiedzy, integracja grupy

Tydzień II. Kto nam pomoże?


 • zapoznawanie się ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku, podawanie nazw stanów emocjonalnych, uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat, zapoznanie z pracą straży pożarnej, rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzanie wiedzy na temat sposobów wzywania pomocy w sytuacjach, które tego wymagają, zapoznanie z pracą policjanta oraz zasadami panującymi na drodze, rozwijanie aparatu mowy, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaków, ćwiczenie, jak zadzwonić po straż pożarną w nagłym wypadku, wykonywanie prostych operacji na zbiorach, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania, zachęcanie do zabaw ruchowych i naśladowczych
 • zapoznanie z pracą lekarza, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję wzrokowo-słuchową, zapoznanie ze zdrowym stylem życia, rozwijanie sprawności fizycznej, przypomnienie piosenki, zachęcanie do podejmowania wyzwań kulinarnych
 • utrwalanie numerów alarmowych, kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach, uwrażliwianie zmysłu dotyku przez zabawy techniczne i plastyczne, w tym z wykorzystaniem materiału naturalnego, podsumowanie wiedzy

Tydzień III. Święto Rodziny


 • uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, utrwalanie miłych słów, których należy używać w rozmowach z bliskimi osobami, rozpoznawanie uczuć, rozwijanie percepcji wzrokowej i kreatywności, ćwiczenie motoryki małej, rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie aparatu mowy, uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat, uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, w tym rodzeństwo, wspomaganie rozwoju społecznego, poszerzanie słownika czynnego o pojęcie „drzewo genealogiczne”, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • liczenie, dodawanie, odejmowanie, uświadomienie, że członkiem rodziny może być także zwierzę, układanie przedmiotów zgodnie ze wzorem, wyrażanie radości z udziału w zabawach ruchowych
 • poznanie nowej piosenki, granie rytmicznie na wybranym instrumencie, integracja grupy, uświadomienie roli rodziców w życiu dzieci, przygotowywanie upominków dla najbliższych, klasyfikowanie, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • rozwijanie zdolności manualnych, poznawanie świata różnymi zmysłami, wzbogacanie słownika czynnego, podkreślanie wartości, jaką jest rodzina, wyrażanie radości z własnoręcznego przygotowywania upominków dla najbliższych, podsumowanie zdobytej wiedzy

Tydzień IV. Dzień Dziecka


 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci, kształcenie umiejętności społecznych, współdziałanie w grupie, rozwijanie umiejętności plastycznych i sprawności fizycznej, uczenie tolerancji wobec innych osób
 • czytanie globalne i dzielenie wyrazów na sylaby, kształtowanie umiejętności budowania prawidłowej wypowiedzi, rozwijanie poczucia odpowiedzialności wobec domowego pupila, utrwalanie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka, wyrażanie radości z zabaw ruchowych i dźwiękonaśladowczych, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych i sposobów dbania o nie
 • zachęcanie do wykonywania eksperymentów i wyciągania wniosków, kształcenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności i budowania figur przestrzennych, zachęcanie do zabaw ruchowych i obdarzania uwagą innych dzieci
 • wyrażanie ekspresji twórczej, nauka nowej piosenki, poruszanie się w rytmie muzyki, uważne słuchanie i odtwarzanie rytmów, rozwijanie małej motoryki, nawiązywanie relacji rówieśniczych w trakcie zabawy, czerpanie radości z zabaw z balonami, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie popularnych zabaw dziecięcych z różnych stron świata, stymulowanie wielu zmysłów, doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi, uczestnictwo w zabawach ruchowych, nawiązywanie relacji rówieśniczych, uświadamianie, że ludzie z różnych stron świata, mimo różnic, mają ze sobą wiele wspólnego, wspomaganie rozwoju społecznego, w tym tolerancji.

DOBRE DUSZKI - dziadek i babunia

Dziadek i babunia
to kochane moje duszki są
gdy smutno mi to wtedy mam ochotę
polecieć prosto do nich samolotem
lub iść na piechotę

ja lubię, ja lubię, ja lubię,
ja lubię ich jak mleko, jak mleko, , jak mleko
niestety niestety, niestety
mieszkają tak daleko, daleko, daleko

Dziadek i babunia
to kochane moje duszki są
gdy smutno mi to wtedy mam ochotę
polecieć prosto do nich samolotem
lub iść na piechotę

Dziadek i babunia
bardzo lubię ich przytulać
bo oni mnie zawsze słuchają
z kłopotów mnie wybawiają
bo mnie uwielbiają
a ja uwielbiam ich

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka 2021

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Jasełka 2020

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content