Witajcie w grupie V - Sówki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Katarzyna Tak – Ogonowska

mgr Emilia Tyska

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w kwiecień:

  1. Wielkanoc
  2. Z kulturą za pan brat
  3. Jestem kulturalny
  4. Temat kompleksowy: Książka- mój przyjaciel

Cele ogólne:


  1. Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą; budowanie słownika czynnego; rozwijanie umiejętności budowania spójnej i logicznej wypowiedzi; zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji. Poznanie tradycji związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym; wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi; wzmacnianie poczucia przywiązania do tradycji. Poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych; doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego; rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach. Poznanie historii czekolady; rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do aktywnego brania udziału w zajęciach. Poznawanie symboli Świąt Wielkanocnych; poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci; rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem; wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy.

  2. Poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki; rozwijanie umiejętności
    rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w rożnych sytuacjach; doskonalenie umiejętności budowania komunikatywnej wypowiedzi; wdrażanie do szanowania emocji innych; rozwijanie empatii. poznanie pojęcia „film animowany”; Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości; rozwijanie mowy; wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej. Poznanie pojęcia „teatr”; rozwijanie umiejętności przeliczania, stosowania liczebników porządkowych i orientacji w przestrzeni; wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw. poznanie cech baletu i opery; rozwijanie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej; Rozwijanie umiejętności tanecznych; rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej; uwrażliwienie na piękno wyrazu baletu i opery. Poznanie roli aktora w teatrze; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych; budowanie wiary we własne siły.

  3. Gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły; zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; budowanie wiary we własne siły. Poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej; ćwiczenie pamięci; rozwijanie mowy; wdrażanie do zgodnej współpracy. Poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne; nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania; uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby. Poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania; rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci; rozwijanie sprawności fizycznej; nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka. Poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie; rozwijanie umiejętności myślenia; rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności; wdrażanie do poszanowania pracy innych.

  4. Poznanie wartości „mądrość”; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi; budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy. poznanie wyglądu rożnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie; rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych; nauka formułowania pytań; Rozwijanie ciekawości poznawczej; budzenie zainteresowania książkami poprzez rożne zabawy. poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki; rozwijanie orientacji w przestrzeni; nabywanie wiadomości dotyczących książek; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki; zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki. poznanie rożnych książek z nutami; rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu; Rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do uważnego słuchania poleceń N. poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”; rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk; kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac; integracja grupy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.

Piosenki

Mama stroi koszyk

sł. Marlena Szeląg, muz. tradycyjna

Mama stroi koszyk, koszyk wielkanocny,
hejże, hejże, hejże ha, mama stroi koszyk.

Mama bierze pisankę, kolorową pisankę,
hejże, hejże, hejże ha, do koszyczka pisankę.
Mama bierze bazie, z koteczkami bazie,
hejże, hejże, hejże ha, do koszyczka bazie.

Mama bierze baranka, cukrowego baranka,
hejże, hejże, hejże ha, do koszyczka baranka.
Mama bierze chlebek, wielkanocny chlebek,
hejże, hejże, hejże ha, do koszyczka chlebek.

Mama bierze kiełbaskę, świąteczną
kiełbaskę,
hejże, hejże, hejże ha, do koszyczka
kiełbaskę.

Mama bierze babę, wielkanocną babę,
hejże, hejże, hejże ha, do koszyczka babę.
Mama bierze jajko, gotowane jajko,
hejże, hejże, hejże ha, do koszyczka jajko.
Idzie z tym koszykiem, zająca złapała,
hejże, hejże, hejże ha, wszystko rozsypała!

Z wielką radością

sł. Gabriela Lipińska, muz. Tradycyjna

Z wielką radością,
z pięknym uśmiechem,
witamy (imię dziecka) cię, cię, cię!
Raz rączką prawą,
raz rączką lewą.
Do przodu, do tyłu,
i raz, dwa, trzy!

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Galerie

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content