Witajcie w grupie V - Sówki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Katarzyna Tak – Ogonowska

mgr Emilia Tyska

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w styczniu:

 1. Temat kompleksowy:  Płynie czas
 2. Temat kompleksowy:  Młodsi i starsi
 3. Temat kompleksowy:  Sport to zdrowie
 4. Temat kompleksowy:  Dbam o zdrowie

Cele ogólne:


 1. Poznanie na podstawie wiersza, czym jest szacunek; rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych; nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności.
  poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc); rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego.
  Poszerzanie wiadomości na temat zjawisk występujących rytmicznie w przyrodzie (dzień i noc); budowanie wiadomości na temat nocy; dostrzeganie rytmu dzień – noc; wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia.
  Poznanie poszczególnych etapów życia człowieka; rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku; rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki; rozwijanie sprawności fizycznej; rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku.
  Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności; przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi; usystematyzowanie wiedzy związanej z porami roku; poszerzanie doświadczeń plastycznych; nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania; zachęcanie do zgodnej współpracy.

 2. Poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru; uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych.
  Poznanie bliskich członków rodzin dzieci (babć i dziadków); rozwijanie mowy komunikatywnej; Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie.
  Poznanie pojęcia „para”; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary; budowanie wiary we własne siły.
  Poznanie piosenki „Dziadku nasz kochany”; rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.
  Poznanie zastosowania kalendarza; rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów, rozwijanie motoryki małej, poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci.

 3. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości; nabywanie umiejętności formułowania wniosków, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; wdrażanie do dbania o własne zdrowie.
  poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia; propagowanie zdrowego stylu życia.
  Poznanie różnych zabaw wykorzystujących śniegowe kule; rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni; doskonalenie umiejętności przeliczania; stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych.
  Utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki); Rozwijanie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu.
  Wzbogacanie doświadczeń plastycznych, poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych; rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej; rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej; kształtowanie pewności siebie.

 4. Poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; zachęcanie do dbania o własne zdrowie.
  Poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy; budowanie komunikatywnej wypowiedzi; rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; uświadamianie dzieciom konieczności dbania o własne zdrowie.
  Poznanie sposobów na zachowanie dobrego stanu zdrowia; kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą.
  Poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”; rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do aktywności ruchowej.
  Poznanie składowych piramidy zdrowia; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia; rozwijanie motoryki małej; propagowanie zdrowego stylu życia.

Piosenki

Polka kłanianka

sł. i muz. Magdalena Mielnicka–Sypko

Kręcą się kółeczka, póki gra poleczka.
Kręcą się kółeczka, póki polka gra!
Teraz ukłon aż po pas. Piękny ukłon jeszcze raz.
Tupnij raz, klaśnij też i zrób obrót, tra, la, la!
Tupnij raz, klaśnij też, skoczna polka, hop sa, sa!

Olimpiada

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Wczoraj była / olimpiada
dla dzieci / z przedszkola.
Medal dostał / Tymoteusz,
wyróżnienie / – Ola.
Wszystkie dzieci / z naszej grupy // mocno się / starały.
W dal skakały / i biegały,
do celu / rzucały.
Świetnie się tam / bawiliśmy
i jeszcze wam / powiem:
zrozumiałem / to, co mówią,
że sport to jest / zdrowie.

Dziadku nasz kochany

sł. Andrzej Marek Grabowski,
muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Dziś mamy Dzień Dziadka,
wspaniała to gratka
dla wszystkich dzieciaków,
dziewczynek, chłopaków.

Ref.:
Dziadku, dziadku, dziadku!
Dziadku nasz kochany!

Tyle pięknych kwiatków,
dzisiaj Tobie damy! (x2)
Dla łysych, wąsatych,
dla chudych, brzuchatych,
dla wszystkich dziadziusiów
buziaki od wnusiów!

Aktualności z życia grupy

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content