Witajcie w grupie V - Sówki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Katarzyna Tak – Ogonowska

mgr Emilia Tyska

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w czerwcu:

 1. Kolorowe lato;
 2. Żegnamy przedszkole ;
 3. Do widzenia;
 4. Bezpieczne wakacje

Cele ogólne:• poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania,
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji,
• rozwijanie kreatywności,
• rozwijanie empatii i wrażliwości,
• poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
• poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,
• rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
• uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły,
• poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki,
• rozwijanie poczucia rytmu,
• rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
• zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnego muzykowania,
• nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,
• rozwijanie twórczego myślenia, wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
• rozwijanie sprawności motorycznej,
• wdrażanie do zgodnej współpracy i porozumiewania się cichym głosem podczas wykonywania zadań,
• poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem,
• doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
• wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw,
• poznanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu nad morzem,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
• odnajdywanie radości w kreatywnym działaniu,
• poznanie różnych letnich zabaw,
• rozwijanie umiejętności wokalnych;
• odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu,
• zachęcanie do estetycznego wykonania pracy,
• poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury,
• zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych,
• poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,
• rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego,
• doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym,
• poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,
• rozwijanie percepcji wzrokowej,
• doskonalenie umiejętności liczenia;
• uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski,
• poznanie sposobów ochrony przed słońcem,
• rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
• ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
• wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem.

Zadania do codziennej realizacji:


 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

W każdy poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (tolerancja, zaufanie).
W każdy wtorek – praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu.
W co drugą środę – zajęcia z wykorzystaniem kodowania.
W każdy czwartek – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Piosenki

Jedziemy na wakacje

Jedziemy na wakacje do lasu, nad wodę. (x2)

Prosimy Ciebie słonko o piękną pogodę. (x2)

Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę. (x2)

Kolorowe muszelki przynieś falo w darze. (x2)

Jedziemy na wakacje w te góry wysokie. (x2)

Nie chowajcie się szczyty za mgłą, za obłokiem. (x2)

Razem z latem

Chodzi złote lato w kapeluszu z kwiatów.
W rękach ma latawiec, biegnie z nim po trawie.
Hop sa, hop sasa,
Razem z latem ja.
Hop sa, hop sasa,
Razem z latem ja.
Czasem dla ochłody, lato zjada lody.
Zjada je powoli, gardło go nie boli.
Hop sa, hop sasa,
Razem z latem ja.
Hop sa, hop sasa,
Razem z latem ja.

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Galerie

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content