Witajcie w grupie IX - Myszki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

Małgorzata Getka

mgr Michalina Gmurczyk

Nauczyciel wspomagający:
mgr Patrycja Piecychna

Tematy realizowane w czerwcu:

 1. Lato- czas zabawy.
 • Kiedy jestem szczęśliwy.
 • Coraz dłuższe dni.
 • Odkrywamy rośliny na łące.
 • Zwierzęta na łące.
 • Wyprawa na letnią łąkę.
 1. Kolorowe lato.
 • W stawie.
 • Praca pszczelarza.
 • W ulu.
 • Lato pachnie truskawkami.
 • Malujemy lato.
 1. Żegnamy przedszkole.
 • Bądźmy rozważni.
 • Żaglówką po jeziorze.
 • Wycieczka w góry.
 • Nad morzem.
 • Podglądamy życie w morzu.
 1. Do widzenia!
 • Będziemy uczniami.
 • Czego nauczyłem się w przedszkolu.
 • Wakacyjne plany.
 • Dobre rady na wakacje.
 • Do widzenia, przedszkole.

Cele ogólne:


 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez organizowanie opieki nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla owadów; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Dziecięce marzenia”, „Zawołało lato” i tańca „Stonoga;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
 • kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą;
 • stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
 • kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.

HEJ PRZEDSZKOLE UKOCHANE

1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki
A ty już kończysz swe siedem lat
Żegnasz zerówkę lub sześciolatki
I zaraz ruszysz dalej w świat

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

2. A kiedy czerwiec jak woda płynie
Na dworze lata nadchodzi dzień
Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek
Przedszkole właśnie kończy się

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

NIECH ŻYJĄ WAKACJE

Ref. Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

1. Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Ref. Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

2. Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.

Ref. Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

„W naszym ogródeczku”

1. W naszym ogródeczku zrobimy porządki, zrobimy porządki, zrobimy porządki.
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki, przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.

2. Potem w miękką ziemię włożymy nasionka, włożymy nasionka, włożymy nasionka.
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku, na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.

3. Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni, wszystko odmieni, i wszystko odmieni.
W naszym ogródeczku grządki zazieleni, grządki zazieleni, raz, dwa, trzy

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content