Witajcie w grupie VII - Biedronki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Małgorzata Lis

mgr Anna Gwiazda – Dębek


Pomoc nauczyciela :
Edyta Wyszyńska

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci trzyletnich na miesiąc kwiecień.

Tematy kompleksowe:


 1. Wiosna tuż-tuż
 2. Z kulturą za pan brat
 3. Jestem kulturalny
 4. Książka – mój przyjaciel

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:


 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;
 • kształcenie umiejętności respektowania poleceń;
 • kształtowanie wrażliwości na barwę instrumentu;
 • rozwijanie zdyscyplinowania podczas wspólnego muzykowania;
 • rozwijanie możliwości percepcyjnych;
 • naśladowanie czynności z życia codziennego;
 • dzielenie się wiedzą z innymi ludźmi;
 • rozbudzanie szacunku do różnych grup społecznych, odmienności kultur;
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy;
 • wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków;
 • ćwiczenie oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi;
 • utrwalenie pojęcia para;
 • dobieranie par przeciwstawnych;
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności;
 • klaskanie w rytm melodii;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych;
 • rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka;
 • wykorzystywanie dramy jako środka do wyrażania emocji;
 • ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • doszukiwanie się przyczyny wydarzenia;
 • poznanie zasad zachowania się w kinie;
 • dostrzeganie regularności (rytmu) w zabawie;
 • rozwijanie umiejętności naśladowania;
 • poznanie zasad zachowania się w teatrze;
 • poszerzanie wiedzy na temat baletu;
 • rozwijanie płynności ruchów;
 • wyrażanie siebie i własnych emocji poprzez ruch;
 • poznanie zawodu malarza;
 • wdrażanie do odpowiedniego używania słów: malarz, galeria, obraz;
 • wyrażanie siebie w malarstwie;
 • ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;
 • kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych;
 • motywowanie do udziału w życiu kulturalnym przedszkola;
 • poznanie akcesoriów urodzinowych;
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości typu urodziny;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia;
 • ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji;
 • motywowanie do kulturalnego zachowywania się;
 • próba określenia własnych praw na podstawie piosenki;
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu;
 • wyrażanie emocji w formie śpiewu;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • odczuwanie potrzeby wyrażania siebie w pracach plastycznych;
 • dostrzeganie wartości emocjonalnej w gotowej pracy.

W naszym ogródeczku

W naszym ogródeczku
zrobimy porządki }3razy
Wygrabimy ścieżki
przekopiemy grządki,
przekopiemy grządki raz, dwa, trzy.

Potem w miękką ziemię
wsiejemy nasionka }3razy
Będą się wygrzewać
na wiosennym słonku,
na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.

Przyjdzie ciepły deszczyk
i wszystko odmieni } 3 razy
W naszym ogródeczku
grządki zazieleni,
grządki zazieleni raz, dwa, trzy.

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content