Witajcie w grupie VI - misie

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawca:

mgr Marta Kozicka

mgr Bożena Matera

mgr Magdalena Jarzębska – Kopka


Pomoc nauczyciela
Anna Polak

Misie Plan Pracy na wrzesień

Tematy kompleksowe na wrzesień:

 1. W przedszkolu
 2.  Nasze przedszkole
 3.  Jestem bezpieczny
 4.  Pomocna dłoń

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:


 • zapoznanie dzieci z Nauczycielami
 • poznawanie rozkładu sali
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;
 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;
 • poznanie wyposażenia łazienki;
 • umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;
 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
 • kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;
 • rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;
 • kształcenie słuchu muzycznego;
 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;
 • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
 • poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;
 • poznanie zawodu lekarza;
 • przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;

Piosenka „Paluszek”

Tu paluszek, tam paluszek,
Kolorowy mam fartuszek.
Tu jest rączka, a tu druga,
A tu oczko do mnie mruga.
Tu jest buźka, tu ząbeczki,
Tu wpadają cukiereczki.
Tu jest nóżka i tu nóżka,
Chodź, zatańczysz jak kaczuszka.

Piosenka „Niedźwiadek”

Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek
Jedna nóżka, druga nóżka, a to jest mój zadek
Lubię miodek, kocham miodek i podkradam pszczółkom
Jedną łapką, drugą łapką, a czasami rurką.

Aktualności z życia grupy

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content