Witajcie w grupie VI - misie

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawca:

mgr Marta Kozicka

mgr Bożena Matera

mgr Magdalena Jarzębska – Kopka


Pomoc nauczyciela
Anna Polak

Plan pracy – czerwiec

Tematy kompleksowe:


 1. Lato- czas zabawy
 2. Kolorowe lato
 3. Żegnamy przedszkole
 4. Do widzenia!

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:


 • zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka;
 • stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem;
 • zachęcanie do radosnej zabawy w grupie;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie;
 • uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc;
 • rozkładanie elementów według zasady po tyle samo;
 • ćwiczenie w posługiwaniu się wyrażeniem po równo;
 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt;
 • rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów;
 • kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni;
 • zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami;
 • rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na podstawie obserwacji życia mrówek;
 • kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody;
 • wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami;
 • dokonywanie syntezy słownej;
 • kształtowanie logicznego myślenia;
 • rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka;
 • rozpoznawanie oznak lata;
 • nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza;
 • rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału;
 • rozwijanie zdolności gry na instrumentach muzycznych;
 • kształtowanie wrażliwości na muzykę;
 • wyrażanie radości z pory roku w utworze muzycznym;
 • umiejętność lepienia z plasteliny zwierząt żyjących w trawie;
 • rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych;
 • rozumienie, że przyjacielem może zostać zwierzę żyjące na wolności;
 • pobudzanie zmysłów;
 • zdobywanie samodzielnych doświadczeń sensorycznych;
 • nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności;
 • rozumienie znaczeń znaków i symboli;
 • szyfrowanie słów;
 • dzielenie się przeżyciami z najbliższymi;
 • łączenie elementów w zbiory;
 • rozwijanie zdolności matematycznych podczas zabawy z kodowaniem;
 • doskonalenie koncentracji podczas wykonywania zajęć;
 • poznanie zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek;
 • kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas zabaw ruchowych z piłką;
 • komponowanie wzorów w ograniczonym polu;
 • wyrażanie siebie poprzez różnorodną sztukę;
 • odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy plastycznej i uświadamianie wpływu na jej kształt;
 • nauka pokonywania trudności;
 • nabywanie odporności psychicznej;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego działania;
 • rozwijanie pamięci w zabawach językowych;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego;
 • odczuwanie przyjaznego stosunku do środowiska przyrodniczego;

LATO, LATO…

Słonko mocniej grzeje
zieleni się las,
woła wszystkie dzieci
już wakacji czas.

Misio się opala i laleczka też,
nawet ze swej norki
wyjrzał mały jeż.

Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.

Czas już na wakacje,
na wakacje czas,
odwiedzimy rzekę,
odwiedzimy las.

Zabierzemy misia i laleczkę też,
tylko w swojej norce
pozostanie jeż.

Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content