Witajcie w grupie VI - misie

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawca:

mgr Marta Kozicka

mgr Bożena Matera

mgr Magdalena Jarzębska – Kopka


Pomoc nauczyciela
Anna Polak

Plan pracy – kwiecień

Tematy kompleksowe:


 1. Tajemnice świata -projekt mleko
 2. Z kulturą za pan brat
 3. Jestem kulturalny
 4. Dbamy o naszą planetę

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:


 • poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
 • nazywanie elementów stołu wielkanocnego;
 • uwrażliwianie na tradycję;
 • kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku;
 • nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;
 • kształcenie umiejętności respektowania poleceń;
 • poznawanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych;
 • kształtowanie wrażliwości na barwę instrumentu;
 • rozwijanie zdyscyplinowania podczas wspólnego muzykowania;
 • rozwijanie umiejętności przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieków;
 • rozwijanie możliwości percepcyjnych;
 • naśladowanie czynności z życia codziennego;
 • zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, odróżnianie miasta od wsi;
 • dzielenie się wiedzą z innymi ludźmi;
 • rozbudzanie szacunku do różnych grup społecznych, odmienności kultur;
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy;
 • wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków;
 • ćwiczenie oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi;
 • utrwalenie pojęcia para;
 • dobieranie par przeciwstawnych;
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności;
 • poznanie charakterystycznych cech kotów;
 • klaskanie w rytm melodii;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • poznanie zwyczaju śmigusa-dyngusa i przygotowanie własnej dyngusówki;
 • ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych;
 • odczuwanie przynależności podczas uczestnictwa w tradycjach i zwyczajach rodzinnych;
 • rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka;
 • wykorzystywanie dramy jako środka do wyrażania emocji;
 • ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • doszukiwanie się przyczyny wydarzenia;
 • poznanie zasad zachowania się w kinie;
 • dostrzeganie regularności (rytmu) w zabawie;
 • rozwijanie umiejętności naśladowania;
 • poznanie zasad zachowania się w teatrze;
 • poszerzanie wiedzy na temat baletu;
 • rozwijanie płynności ruchów;
 • wyrażanie siebie i własnych emocji poprzez ruch;
 • poznanie zawodu malarza;
 • wdrażanie do odpowiedniego używania słów: malarz, galeria, obraz;
 • wyrażanie siebie w malarstwie;
 • ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;
 • kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych;
 • motywowanie do udziału w życiu kulturalnym przedszkola;
 • poznanie akcesoriów urodzinowych;
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości typu urodziny;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia;
 • ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji;
 • motywowanie do kulturalnego zachowywania się;
 • próba określenia własnych praw na podstawie piosenki;
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu;
 • wyrażanie emocji w formie śpiewu;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • odczuwanie potrzeby wyrażania siebie w pracach plastycznych;
 • dostrzeganie wartości emocjonalnej w gotowej pracy.

Piosenka: Nie podoba mi się to!

Obce panie i panowie
często głaszczą mnie po głowie.
Czemu nie pytają mnie,czy ja tego chcę?

Ref.: Nie, nie, nie! Proszę, usłysz mnie!
Czasem chcę powiedzieć: STOP!
Nie podoba mi się to!

Właśnie przyszła ciocia taka.
Woła do mnie: „Daj buziaka!”.
Nie wiem, czemu uciec chcę…
W mamę wtulam się.

Ref.: Nie, nie, nie! Proszę, usłysz mnie!…

Mam swe smutki i radości.
Coś mnie nudzi, coś mnie złości.
Czemu mam uśmiechać się,
kiedy jest mi źle?
Ref.: Nie, nie, nie! Proszę, usłysz mnie!…

Aktualności z życia grupy

Filmiki

Jasełka

Jak co roku nasze dzieci przygotowały przedstawienie jasełkowe dla swoich najbliższych. W każdej grupie zorganizowane były zajęcia, które przybliżyły dzieciom m.in historię narodzin Jezusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne miały one nieco inną formę. Poszczególne grupy nagrały własny program artystyczny. 

Dzień Babci i Dziadka

Koniec stycznia to szczególny czas dla naszych przedszkolaków i ich dziadków. 21 i 22 stycznia „Dzień Babci i dziadka” był dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem. Chcąc przekazać swoje uczucia i emocje ukochanym dziadkom nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały upominki oraz nagrały w każdej grupie program artystyczny w formie montażu słowno – muzycznego.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content