Witajcie w grupie I - rybki

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Wychowawcy:

mgr Magdalena Białkowska

Anna Białkowska

Nauczyciel wspomagający: Małgorzata Kujawa

Aktualności z życia grupy

Tematy realizowane w styczniu:

Witamy Nowy Rok

 Pory roku

Miesiące

 Dni tygodnia

Godziny, minuty, sekundy

Bale, bale w karnawale

 • Karnawał- co to takiego?

Tańczymy z dziećmi z całego świata

 Stroje i przebrania

 Jak się przygotować do balu?

Czas na bal!

Święto Babci i Dziadka

 • Jacy są dziadkowie?

 Mój czas z dziadkami

 Szykujemy przyjęcie

Upominki, upominki

 Jak im pomagać?

Co można robić zimą?

Przygotowania do zimowej wyprawy

 Na biegunach

 Badamy lód

 Skąd się bierze śnieg?

 Bałwany

Cele wychowawczo-dydaktyczne na styczeń:

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • doskonalenie umiejętności muzycznych
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
 • wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
 • wprowadzenie litery U, u
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania
 • rozwijanie motoryki dużej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • wprowadzenie liczby 8
 • kształtowanie zdolności plastycznych
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • wprowadzenie litery S, s
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
 • rozwijanie umiejętności tanecznych;
 • wprowadzenie litery n, N;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie koordynacji ręka-oko;
 • wprowadzenie liczby 0;
 • integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych.

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content